ติดต่อเรา
 Pain Point in Pharmaceutical Care: Unraveling and Counseling Approach
วันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinars

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-03-2566 จำนวน 13.75 หน่วยกิต
 
 
   
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง ในยาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การค้นหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา เพื่อยังคงได้รับผลจากการรักษาตามเป้าหมายของการรักษาที่วางไว้ โดยจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเช่นกัน
การให้คำปรึกษาทางยา และ/หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยป้องกัน และ/หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาได้ การนำองค์ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรม ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อนำมาวางแผนการรักษาและป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา โดยเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาทางยาเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยาโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ จึงมีความสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งเภสัชกร แพทย์ และพยาบาลจะได้ตระหนัก และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ ทั้งในส่วนของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ตาม E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รบกวนโปรดตรวจสอบ Junk E-mail

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 400 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.edu

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
- ขออนุมัติจัดประชุม Pain point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
- ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/1/2566 15:12น.
- Agenda Pain Point updated หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/3/2566 19:41น.
   


 
https://tinyurl.com/2bm66ffr ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C172-0001 ภญ. ชนิกานต์ เจิด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
2 C172-0002 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
3 C172-0003 ภญ. จุฑารัตน์ โรจน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
4 C172-0005 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
5 C172-0006 ภญ. ชญาดา ช่าง**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
6 C172-0007 ภญ. กชภรณ์ สินธ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
7 C172-0008 ภญ. ชุติวรรณ ราชค* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
8 C172-0009 ภญ. นิภาพร เปล่**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
9 C172-0010 ภญ. ธนัญญา ประส***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
10 C172-0012 ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C172-0013 ภก. ธีรนันท์ นาคท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
12 C172-0014 ภญ. ดรุณี ขจรเ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
13 C172-0015 ภญ. จีรนันท์ ตันเ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
14 C172-0016 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
15 C172-0017 ดร.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C172-0019 ภญ. ปภัสรา วรรณ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
17 C172-0020 ภญ. ซูไมรอต อาแว บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
18 C172-0021 อ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
19 C172-0022 ภญ. นทกัญ ยอดร**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
20 C172-0023 ดร. ภก.สราวุฒิ โพธิ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
21 C172-0025 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
22 C172-0026 ภญ. นุชนารถ กลับ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
23 C172-0027 ภญ. ณัฐณิชา สุทำ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
24 C172-0028 ภญ. กชพร แน่จ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
25 C172-0030 ภญ. นริสรา เผดิ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
26 C172-0031 ภญ. นิภาพรรณ มะลิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
27 C172-0033 ภญ. บุญญดา หนูย******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
28 C172-0034 ภญ. ปภาวรินทร์ แพร่*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C172-0036 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
30 C172-0037 ภญ. ปทิตตา เหล่******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
31 C172-0038 ภญ. บุญยาพร จิรก******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
32 C172-0039 ภญ. ธราณี สิริ******** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
33 C172-0040 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
34 C172-0041 ภญ. จุฑารัตน์ เป็น*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
35 C172-0042 ภญ. ช่อผกา ชุมภ******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
36 C172-0043 ภก. พรรณเชษฐ์ วิจิ********* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
37 C172-0044 ภญ. ณัฐฐิยา อินไ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
38 C172-0045 ภญ. ฐิติมา เพชร****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
39 C172-0046 ภญ. คณิภา จินต****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
40 C172-0047 ภญ. ปิยนาถ ผดุง***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
41 C172-0050 ภญ. สุวิภรณ์ ทองฤ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
42 C172-0051 ภญ. ทิพวรรณ ศิริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
43 C172-0052 ภญ. ภารวี ละออ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
44 C172-0053 ภญ. ประภัสสร วรุณ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
45 C172-0054 ภญ. บัณฑิตา พรหม***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
46 C172-0055 ภญ. พลอยรุ้ง โกมล****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
47 C172-0056 ภญ. ธัญญะรัตน์ ชัยว********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
48 C172-0057 นาง นันตพร อุดม*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
49 C172-0058 ภญ. ณปภา ติวเ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
50 C172-0059 ภญ. นุรฮายาตี สิเด* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
51 C172-0060 ภก. ธนาฤทธิ์ พิสุ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
52 C172-0061 ภญ. สุวเนตร์ ชลิศ****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
53 C172-0063 ภญ. สีวิกา อยู่*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
54 C172-0064 ผศ. ดร. ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C172-0065 ภญ. พัชมณ สุพิ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
56 C172-0066 ภญ. ปภาวรินท์ หาญก*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
57 C172-0067 ภญ. กัปปิยะ ปาณิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
58 C172-0068 ภญ. หทัยรัตน์ ณ ระ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
59 C172-0069 ภญ. นภัฐสภรณ์ นันท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
60 C172-0070 ภญ. ศศินันท์ ธิเบ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
61 C172-0071 ภญ. จารุกมล คันธ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
62 C172-0072 ภญ. พจนา พูลป***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
63 C172-0073 ภก. ดบัสวิน ตีระ*********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
64 C172-0074 ภญ. กันตพร หรั่********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
65 C172-0075 ภญ. หนึ่งฤทัย พื้น** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
66 C172-0076 ภญ. สรวีย์ สุริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
67 C172-0077 ภญ. วรรณพร เจริ******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
68 C172-0078 ภญ. วาสินี วงศ์****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
69 C172-0080 ภก. ศุภวัสส์ จินด****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
70 C172-0081 ภญ. อัจฉราพรรณ ภูมิ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
71 C172-0082 ภญ. พรจิตร เอี่****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
72 C172-0083 ภญ. วริศรา ปังป******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
73 C172-0084 ภญ. ปัทมา สหสุ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
74 C172-0085 ภญ. วารุณี ทฤษณ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
75 C172-0086 ภญ. นันทนาดา ทรงอ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
76 C172-0087 ภญ. เจนจิรา อนัน****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
77 C172-0088 ภญ. วารี จตุร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C172-0089 ภญ. ณัฐมน พงศ์**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C172-0090 ภญ. กชพรรณ ประย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C172-0091 ภญ. อุบลวรรณ สะพู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C172-0092 ผศ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C172-0093 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C172-0095 ภญ. เพทิสรา ไกรป*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
84 C172-0096 ภญ. กาญจนา นิยก** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
85 C172-0097 ภญ. พนิตา ค้าผ* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
86 C172-0098 ภก. นพดล เทีย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
87 C172-0099 ภญ. กมลวรรณ พัดศ******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
88 C172-0100 ภญ. รวิสรา ชิตต***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
89 C172-0101 ภญ. นภชา พิร************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
90 C172-0102 ภญ. ทินมณี ทินก* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
91 C172-0103 ภก. วัชรเดช จิรเ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
92 C172-0104 ภญ. วาณี มหาไ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
93 C172-0105 รศ.ภญ. มนทรัตม์ ถาวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
94 C172-0106 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
95 C172-0107 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C172-0108 ภก. ฤทธิรงค์ สายเ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
97 C172-0109 ภญ. ทัศนีย์ สอนแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C172-0110 ภญ. วัจนา ตั้ง********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
99 C172-0111 ภญ. อัญชุลี ผาพั*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
100 C172-0112 ภญ. ศุภกาญจน์ สัทธ***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
101 C172-0113 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C172-0114 ภญ. สุภาวดี เนรั****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C172-0115 ภญ. วชิราภรณ์ จิตอ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
104 C172-0116 ภก. ศิริเพ็ญ ภูริ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
105 C172-0117 ภญ. อัจฉรา ท้าว** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
106 C172-0118 ภก. อลงกฤช ภัทร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
107 C172-0119 ภญ. มณียา หงส์********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C172-0120 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
109 C172-0121 ภก. พิสิฐ ชาญธ*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
110 C172-0122 ภก. พงศกร จีนก*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
111 C172-0123 ภก. ศุภชัย แคนย**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
112 C172-0124 ภก. พงษ์กฤษฎ์ เทีย**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
113 C172-0125 ภก. วุฒิเชษฐ รุ่ง***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
114 C172-0126 ภญ. พัชรีภรณ์ ด้วง******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
115 C172-0127 ภญ. สุชีรา ลีโท****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
116 C172-0128 ภญ. อุษณีย์ สุขพ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C172-0130 ภญ. อมรรัตน์ รัตน*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
118 C172-0131 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C172-0132 ภญ. เยี่ยมรุ้ง วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C172-0133 ภญ. มัณฑนา ศักด********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
121 C172-0134 ภญ. บุศยา กุลบ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
122 C172-0135 ภญ. นิชาภา จันท*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C172-0136 ภญ. พิมพ์ชนก ครูป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C172-0137 ภก. วิญญวรรธน์ ภู่ส***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
125 C172-0139 ภก. จตุพร ทองอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C172-0140 ภก. ธีรวิทย์ เทพเ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
127 C172-0141 ภก. ซูนัยยะห์ ใบหม** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
128 C172-0142 ภญ. ธนินนาถ พิทั******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
129 C172-0143 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C172-0144 ภญ. ธนวดี คงเก** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
131 C172-0145 ภก. วิชญ์ภัทร ธราน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C172-0146 ภญ. วรันธร ปุยน******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
133 C172-0147 ภก. ประดิษฐ์ งามศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C172-0148 ภญ. พรพิมล จันท** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
135 C172-0149 ภญ. ศศิมาภรณ แหยง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
136 C172-0150 ภญ. ธิดารัตน์ มานะ********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
137 C172-0151 ภญ. กรรณิการ์ คลัง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C172-0152 ดร. วัลวิสาข์ สุวร****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
139 C172-0153 นพ. ธนัฐรักษ์ พูนว************ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
140 C172-0155 ภก. บัณฑิตวงศ์ ตรีเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C172-0156 ภญ. นัษฐา สุภณ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C172-0157 ภญ. ฑิตาพันธุ์ เบญจ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
143 C172-0158 ภญ. ณิรดา เจริ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
144 C172-0159 ภก. ตรีภพ สังฆ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
145 C172-0160 ภญ. ภัทรินทร์ พิทั*********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
146 C172-0161 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
147 C172-0162 ภญ. พนารัตน์ แสงแจ่ม แสงแ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
148 C172-0163 ภญ. กิตติยา ชูกร บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
149 C172-0164 ภญ. ศลิษา เต่า**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
150 C172-0165 พันเอกหญิง รัตนา ตรีร********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
151 C172-0166 ภก. อุชุพร คำวิ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
152 C172-0167 นางสาว วัชรี เอี่*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
153 C172-0168 ภญ. เกศินี วรพา*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
154 C172-0169 ภญ. เทียมแข มโนว**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
155 C172-0170 ภญ. จั่นเพชร เพชร******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
156 C172-0171 ภญ. สิริวิมล ชูแก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
157 C172-0172 ภก. เฉลิมเกียรติ เล็ก**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C172-0173 ภญ. พีรภรณ์ ใบยา บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
159 C172-0174 ภญ. ฮูดา จะปะ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
160 C172-0175 ภญ. ศศิธร พวงท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C172-0176 ภญ. สุกัญญา เจิม******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C172-0177 ภก. จักรพันธุ์ ชมสว* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
163 C172-0178 ภก. เดบิต โสพส**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
164 C172-0179 ภญ. ณัฐชา ชาญธ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C172-0180 ภญ. สิริกานต์ กวิน******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
166 C172-0181 ภญ. จุฬาลักษณ์ วชิร**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
167 C172-0182 ภก. ชินกฤต ถนอม****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
168 C172-0183 ภญ. แก้วกาญจน์ แก้ว***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
169 C172-0184 ภญ. ศิริรัตน์ เก่ง**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
170 C172-0185 ภญ. มณวรัตน์ เลาห********* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
171 C172-0186 ภญ. สุภาพร ชดช้** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
172 C172-0187 ภญ. พรวิณี สมทร**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
173 C172-0188 ภก. ณัฐวุฒิ ลีลา*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
174 C172-0189 ภญ. สรัลพร สุนท***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
175 C172-0190 ภญ. พุธิตา เดชป******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
176 C172-0191 ภญ. หนึ่งฤทัย นวชา***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
177 C172-0192 ดร. กมล อยู่*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
178 C172-0193 ภญ. หนึ่งฤทัย ไชยส**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
179 C172-0194 ภญ. อัจฉริยา เปล่************ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
180 C172-0195 ภญ. ณัฐริยา ศุภอ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
181 C172-0196 ภญ. ณัฏฐินันท์ วิสุ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
182 C172-0197 ภญ. นิชนิภา มะลี บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
183 C172-0198 ภญ. ชิราภรณ์ ไวยม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
184 C172-0199 ภญ. ปริยาภรณ์ อุตะ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
185 C172-0200 ภญ. วรรษา เจริ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
186 C172-0201 ภญ. กชพร เตะช********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C172-0202 ภญ. ปาริฉัตร เทศน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
188 C172-0203 ภญ. อรวรรณ อมรท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
189 C172-0204 ภก. ชาญณุธัช เอื้********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
190 C172-0205 คุณ อัญญธิดา เหลื******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
191 C172-0206 ภญ. ไพลิน วาสน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
192 C172-0207 ภญ. ธันยพร สาขา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
193 C172-0208 ภญ. จิราพร สุทธ********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
194 C172-0209 ภญ. คงสคราญ จิรธ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
195 C172-0210 ภก. ธนธรณ์ กุลเ************** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
196 C172-0211 นางสาว ปริผกา สุวิ******** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
197 C172-0212 ภก. วิสารท์ มะโน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
198 C172-0213 ภญ. อรรัมภา ชื่น** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
199 C172-0214 ภญ. สุวิมล ยี่ภ** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
200 C172-0215 ภญ. เปรมิกา ใจซื***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
201 C172-0216 ภญ. วรวรรณ บุญโ* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
202 C172-0217 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเล* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
203 C172-0218 ภญ. พัชรี ศราน****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
204 C172-0219 ภก. ศุภสิทธิ์ ภู่ผ* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
205 C172-0220 ภญ. ปริยาภัทร แสงท** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
206 C172-0221 ภญ. ญานิกา เจือ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
207 C172-0222 ภญ. นฤมล ฟักอ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
208 C172-0223 ภญ. อรัชพร ชูสา** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
209 C172-0224 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C172-0225 ภก. สิริวิภา อรตั* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
211 C172-0226 ภญ. คนึงนิตย์ อาจพ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
212 C172-0227 ภญ. ทิศยา อารี******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
213 C172-0228 ภญ. เพชรลดา ถนอม****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
214 C172-0229 ภญ. ณฐา วัฒน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
215 C172-0230 ภญ. ประภาศรี อภิญ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
216 C172-0232 ภญ. ศรัณย์รัชต์ เขื่***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
217 C172-0233 ภก. ธนะวิชช์ ปานน*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
218 C172-0234 ภญ. กิติยา เมือ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
219 C172-0235 ภญ. สตฤณยา ทองว**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
220 C172-0236 ภญ. วรินรำไพ ศรีบ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
221 C172-0237 ภญ. ชฎาพร ภัทร********* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
222 C172-0238 ภญ. สุพิชชา หรรษ* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
223 C172-0239 ภญ. ปิยนิดา วงษา*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
224 C172-0241 ภญ. พีรประภา ไวคก** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
225 C172-0242 ภญ. จิตรลดา จิระ********* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
226 C172-0243 ภก. ลิขิต ฤทธิ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
227 C172-0244 ภญ. สุรีรัตน์ ฤกษ์** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
228 C172-0245 ภญ. ศรันยวีร์ ปัญญ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
229 C172-0246 ภก. อาวาติฟ ดือเ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
230 C172-0247 ภก. วรนันฏ์ อรรถ******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
231 C172-0248 ภญ. วราภรณ์ อุดม บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
232 C172-0249 ภก. นพดล กิตต********* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
233 C172-0250 ภก. รภัทร ชนกน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
234 C172-0251 ภญ. พลอยพรรณ โพธิ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
235 C172-0252 ภญ. พัณณิตา ประภ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
236 C172-0253 ภญ. คณางค์ ทองแ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
237 C172-0254 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C172-0255 ภญ. อุไรวรรณ มาปร****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
239 C172-0256 ภญ. บุญธิดา ไกรเ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
240 C172-0257 ภก. รัชธรรศ วรรณ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
241 C172-0258 ภญ. ภัสราวรรณ สีขา* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
242 C172-0259 ภก. ณัฐกมล บุญร** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
243 C172-0260 ภญ. ชลธิชา ชมคุ***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
244 C172-0261 ภก. รัชวัฒน์ พรมร** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
245 C172-0262 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C172-0263 ภญ. ดวงนภา บุตร*********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
247 C172-0264 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C172-0265 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระก********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C172-0266 รศ.ภก. ปรีชา มนทก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C172-0267 รศ.ภก. สุรกิจ นาฑี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C172-0268 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C172-0269 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C172-0270 ผศ.ภก. วิชิต โนสู***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C172-0271 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C172-0272 ผศ.ภญ. ศยามล สุขข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C172-0273 ผศ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
257 C172-0274 อ.ภญ. วิภารักษ์ รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C172-0275 อ.ภญ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C172-0276 รศ.ภญ. บุษบา จินด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C172-0277 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C172-0278 ภก. อภินันท์ วัชร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C172-0279 รศ.ภญ. สุณี เลิศ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C172-0280 ภก. พงศกร กิจเ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
264 C172-0281 ภก. ศุภณัฐ มโนช*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
265 C172-0282 ภญ. รวินท์นิภา วิบู********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C172-0283 ภญ. กนกอร คำบุ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
267 C172-0285 ภญ. พรรณพิศา นันต**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
268 C172-0286 ภญ. ปัทมนันท์ รุ่ง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C172-0287 ภญ. ขวัญชนก โกสุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C172-0288 ภญ. วัชรากร สิงห***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
271 C172-0289 ภญ. ปิยรัตน์ ปรีด******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C172-0290 ภญ. ชนัญญา ศิริ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C172-0291 ภญ. อัญชลิกา มุขร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C172-0292 ภญ. อรวรา บุญร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C172-0293 ภญ. กิดาการ จันท****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
276 C172-0294 ภญ. หัทยา บัลล********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C172-0295 ภญ. จิตชานันทน์ อภิญ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C172-0296 ภญ. ณภัทร์ อภัย****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C172-0297 ภก. ทันสิษฐ์ นิลส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C172-0298 ภญ. นภัค กิจก********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C172-0299 ภญ. กิตตินภา สภาว*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
282 C172-0300 ร.อ. กรัญพัฒน์ หม้อ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
283 C172-0301 ภญ. พรนลัท เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
284 C172-0302 ภญ. จริยา เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
285 C172-0303 ภญ. นพวรรณ เพิ่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
286 C172-0304 ภญ. วิภาพร มั่น*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
287 C172-0305 น.ต.หญิง ธิตินันท์ ตั้ง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
288 C172-0306 ภญ. ศุภวิชญ์ แก้ว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
289 C172-0307 ภญ. พรชนิต พฤกษ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
290 C172-0308 ภญ. กุลฉัตร แก้ว**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
291 C172-0309 ภญ. ศิริพักตร์ ตรรก***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
292 C172-0310 นอ. รุ่งพันธุ์ นาวี***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
293 C172-0311 ภญ. กรกนก พิศน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
294 C172-0312 ภก. วิสูตร ศิริ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
295 C172-0313 ภญ. กณิษฐา จรรย******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
296 C172-0314 ภญ. ณัฐนันท์ จันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
297 C172-0315 ภก. อุดม แท้ว******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
298 C172-0316 ภญ. สิริจิต รัตน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
299 C172-0317 ภญ. ชมพูนุท อมาต**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
300 C172-0318 ภญ. สุพิชญ์ชญา วัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
301 C172-0319 ภญ. อุทุมพร หมื่**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
302 C172-0320 ภญ. รัชนี เมือ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
303 C172-0321 ภญ. ปัญจมาภรณ์ ชนะภ** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
304 C172-0322 ภญ. สิริรัตน์ พูลเ**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
305 C172-0323 ภญ. จิรนุช วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
306 C172-0324 ภญ. ชนัฏธิดา เมือ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
307 C172-0325 ภญ. ฑิตฐิตา พงศ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
308 C172-0326 ภญ. เพียงจันทร์ ศรีช******* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
309 C172-0327 ภญ. ศิรภัสสร อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
310 C172-0328 ภญ. สกนวรรณ พวงห** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
311 C172-0329 ภญ. อภิสรา ประช******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
312 C172-0330 พ.อ.หญิง ศนิกาญจน์ เทพก***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
313 C172-0331 ภญ. ปวัสดา ท่าม****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
314 C172-0332 ภก. จิรัฏฐ์ สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
315 C172-0333 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
316 C172-0335 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
317 C172-0336 ภญ. ภัทรนิดา ดีเส** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
318 C172-0337 ภญ. อารี ประส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
319 C172-0338 ภญ. กฤติกา นาคอ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
320 C172-0339 ภก. สมภพ พรมใ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
321 C172-0340 ภก. จรินทร์ เกตุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
322 C172-0341 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
323 C172-0342 ภก. ณัฐพล วงศ์*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
324 C172-0343 ภญ. เกตุมณี หนูค**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
325 C172-0344 ภญ. อนงค์นาถ ตียา********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
326 C172-0345 ภญ. ณัฐชยา แก้ว******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
327 C172-0346 ภก. ฐิตินันท์ ถูเพ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
328 C172-0347 ภญ. สุภกานดา งามส* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
329 C172-0348 ภญ. ทิชา ชูขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
330 C172-0349 ภญ. เนตรนภา นิลส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
331 C172-0350 ภญ. ธนยา ว่อง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
332 C172-0351 ภก. วุฒิพร วงศ์******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
333 C172-0352 ภญ. พนิดา จันธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
334 C172-0353 ภก. ณัฐพงศ์ บุญช* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
335 C172-0354 ภก. ชุมพล นรเศ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
336 C172-0355 ภญ. ทัศวรรณ ทศพร********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
337 C172-0356 ภญ. ปิยะกานต์ เอกอ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
338 C172-0357 ภญ. ธนวรรณ จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
339 C172-0358 ภก. คมสันต์ กิตต********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
340 C172-0359 ภก. นิติ โอสิ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
341 C172-0360 ภญ. วิภาณี อุไร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
342 C172-0361 ภญ. รุ้งลดา โลนุ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
343 C172-0362 ภญ. จิตรลดา ศิริ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
344 C172-0363 ร.ต.อ.หญิง ปานรดา อินท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
345 C172-0364 ภญ. อัจฉราพรรณ คงเพ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
346 C172-0365 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
347 C172-0366 ภญ. มัยมุน เกาส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
348 C172-0367 ภญ. กุณฑ์ณิชา วิรั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
349 C172-0368 ภญ. อลิษา เนตร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
350 C172-0369 ภญ. ศุภลักษณ์ พิลึ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
351 C172-0370 ภญ. สิรีธร ไชยอ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
352 C172-0371 ภญ. ธนิษฐา พึ่ง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
353 C172-0372 ภญ. อัจจิมา บัวห****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
354 C172-0373 ภญ. ชลลดา โพธิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
355 C172-0374 ภญ. ภิญญดา วงษ์*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
356 C172-0375 ภญ. รัชดา สุวร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
357 C172-0376 ภก. ประพันธ์ โชคเ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
358 C172-0377 ภญ. เพชรรัตน์ ทองด**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
359 C172-0378 ภญ. มลิวรรณ อุดม** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
360 C172-0379 ภญ. นาริณี ไข่ส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
361 C172-0380 ภญ. วิศนีย์ โรจน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
362 C172-0381 ภญ. อัญชลี คูธำ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
363 C172-0382 ภญ. สุทธิภรณ์ ไม้ว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
364 C172-0383 ภญ. ณัฐวิมล เสนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
365 C172-0384 ภญ. พชรกร เมตต* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
366 C172-0385 ภญ. ปัญญา อุ่ย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
367 C172-0386 ภญ. จิตปราณี เจริ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
368 C172-0387 ภก. ชัยธวัช สวัส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
369 C172-0388 ภญ. ศิวพร เสน่** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
370 C172-0389 ภญ. วิรชา ศิริ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
371 C172-0390 ภญ. ชิดชนก เมฆส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
372 C172-0391 ภญ. สมใจ พูลส** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
373 C172-0392 ภญ. เพ็ญนภา ศรีไ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
374 C172-0393 ภญ. ปภาวิน จันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
375 C172-0394 ภญ. อำไพ พิมพ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
376 C172-0395 ภญ. กรรณิการ์ กุนแ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
377 C172-0396 ภญ. นลินี เครื***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
378 C172-0397 ภก. ปฐมพงค์ พุทธ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
379 C172-0398 ภญ. พจนันท์ อันภ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
380 C172-0399 ภก. ธุรวัตร ผดุง*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
381 C172-0400 ภญ. จริญาภรณ์ ต้นส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
382 C172-0401 ภญ. สิริรัตน์ ภูมิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
383 C172-0402 ภญ. จุฬาภรณ์ กันท****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
384 C172-0403 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
385 C172-0404 ภญ. ทิวากร กลั่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
386 C172-0405 ภญ. ศิริพักต์ ตรรก***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
387 C172-0406 ภก. ณัฐสิทธิ์ เสงี******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
388 C172-0407 ภญ. วิจิตรา ตันเ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
389 C172-0408 ภก. ภาณุพงศ์ ไชยม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
390 C172-0409 ภก. กิตติกานต์ เทพแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
391 C172-0410 ภญ. ขวัญแก้ว วัฒน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
392 C172-0411 ภญ. ภาพิสุทธิ์ เฉลิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
393 C172-0412 ภญ. ภัชรีพร เทศไ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
394 C172-0413 ภญ. อภิชญา ธนวง********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
395 C172-0414 ภก. พสิษฐณัท ศิริ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
396 C172-0415 ภญ. โชษิตา เจนพ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
397 C172-0416 ภญ. วราพัชร เลิศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
398 C172-0417 ภญ. ศิรดา เด่น****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
399 C172-0418 ภก. อภิชาติ จิตต***** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
400 C172-0419 ภญ. ปิยนุช รองร**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
401 C172-0420 ดร. วัชรินทร์ ไชยถ* บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
402 C172-0421 ภญ. ภัทรพร บุษย*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
403 C172-0422 ภญ. อิสรีย์ ธนโส***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
404 C172-0423 ภญ. ปฏิมาภรณ์ สะเท**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
405 C172-0424 ภก. นที ปีปร**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
406 C172-0425 นางสาว ธัญวรัตม์ชนก วิปร****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
407 C172-0426 ภก. อาทิตยา เสนา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
408 C172-0427 ภญ. ศศิธร กิจจ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
409 C172-0428 ภก. ภควัต คีตว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
410 C172-0429 ภก. เชษฐ์ธิดา สุทธ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
411 C172-0430 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคช********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
412 C172-0431 ภญ. ผกากรอง ถาวร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
413 C172-0432 ภก. ไพทร ลิมป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
414 C172-0433 ภญ. ชนิกานต์ สนมว******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
415 C172-0434 ภญ. นริศรา สว่า***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
416 C172-0435 ภญ. ปราณี ลี้ว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
417 C172-0436 ภญ. สายชล เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
418 C172-0437 ภก. ยศพัชร์ เขีย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
419 C172-0438 ภญ. กรองทอง พุฒิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
420 C172-0439 ภญ. จิณณ์ อินท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
421 C172-0440 ภญ. ศินุช ชูสิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
422 C172-0441 ภญ. ชฎาวรรณ โชติ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
423 C172-0442 ภญ. ธนกร อ่อน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
424 C172-0443 ภญ. ชลิดา เจตน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
425 C172-0444 ภญ. สิริมา สำรา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
426 C172-0445 ภญ. ศิริวรรณ เทพโ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
427 C172-0446 ภญ. จุฑาวรรณ รุ่ง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
428 C172-0447 ภญ. วรรณรัตน์ บูรณ************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
429 C172-0448 ภญ. มนัสดา จิตร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
430 C172-0449 ภก. ประยุทธ์ จงเป***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
431 C172-0450 ร.ต. ภาคิไนย ศิริ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
432 C172-0451 ภญ. จีรติการณ์ พิทา** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
433 C172-0452 ภญ. นุชจรีย์ สุทธ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
434 C172-0453 ร.ต.หญิง กนกพร สุคน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
435 C172-0454 ภญ. ธนพัฒน์ เจริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
436 C172-0455 ภก. ปูชิตา อึงร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
437 C172-0456 ภก. อนุชา ครุธ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
438 C172-0457 ภญ. วนรัตน์ อนุส********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
439 C172-0458 ภญ. พัชราภา มอดต*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
440 C172-0459 ภก. จิราวรรณ เวีย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
441 C172-0460 ภญ. วรรณิษา อิทธ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
442 C172-0461 ภญ. อมลธีรา สุพร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
443 C172-0462 ภญ. สุวลี เมฆา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
444 C172-0463 ภก. มงคลวิทย์ ตัณฑ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
445 C172-0464 ภญ. กนกวรรณ วงศ์********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
446 C172-0465 ภก. กฤตณัฑ ลาภส******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
447 C172-0466 ภญ. เกศรา ชูคำ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
448 C172-0467 ภก. จักษ์ เชาว******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
449 C172-0468 ภญ. ผันสุ ชุมว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
450 C172-0469 ภญ. ทิวาพร เจริ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
451 C172-0470 ภก. ธวัช สุขส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
452 C172-0471 ภก. พิชิต บุตร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
453 C172-0472 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
454 C172-0473 ภก. ชัชชวิน กาญจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
455 C172-0474 ภญ. ฐิติกานต์ กัลย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
456 C172-0475 ภญ. น้ำทิพย์ เอี่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
457 C172-0476 ภก. จรูญพันธ์ รัตน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
458 C172-0477 ภญ. เบ็ญจาภา สุปิ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
459 C172-0478 ภญ. เจนจิรา ลิ้ม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
460 C172-0479 ภญ. จิดาภา เอื้************** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
461 C172-0480 ภญ. ศุภลักษณ์ อินท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
462 C172-0481 ภก. สิทธิกรณ์ ใจลั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
463 C172-0482 ภก. ธีรวัฒน์ บุญเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
464 C172-0483 ภญ. ธัญรัตน์ จันท****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
465 C172-0484 ภญ. ณัฐธร คูวิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
466 C172-0485 ภญ. สุดาวรรณ สุวร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
467 C172-0486 ภญ. พรหทัย บุญม***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
468 C172-0487 ภญ. ภคินี เล่ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
469 C172-0488 ภญ. วิไลภรณ์ ศิริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
470 C172-0489 ภญ. นันทนิจ มีสว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
471 C172-0490 ภญ. ศรีสกุล ไชยส**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
472 C172-0491 ภญ. เนาวคุณ อริย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
473 C172-0492 ภก. อภิรักษ์ ปัญญ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
474 C172-0493 ภญ. เพ็ญพรรรณ สุภา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
475 C172-0494 ภญ. นันทนา เลิศ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
476 C172-0495 ภญ. จิรนันท์ วชิร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
477 C172-0496 ภญ. พิชญา โตเล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
478 C172-0497 ภญ. ดนิตาอร กีรต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
479 C172-0498 ภญ. โสพิศ คุ้ม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
480 C172-0499 ภญ. สิรีกร ลอยจ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
481 C172-0500 ภญ. วรีรัตน์ วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
482 C172-0501 ภญ. กชวรรณ สมาธ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
483 C172-0502 ภญ. วราพรรณ ภักด***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
484 C172-0503 ภญ. ปรียพัศ พงษ์******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
485 C172-0504 ภญ. พรทิพย์ จิรา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
486 C172-0505 ภญ. ปานศิริน มามี*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
487 C172-0506 ภญ. กฤตยา ชื่น******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
488 C172-0507 ภก. ชานนท์ จารุ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
489 C172-0508 ภญ. จินดา สุขว** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
490 C172-0509 ภญ. กุลณัฐฐา แก้ว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
491 C172-0510 ภญ. เพ็ญศรี ธงภั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
492 C172-0511 ภญ. นภาพร พรอา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
493 C172-0512 ภญ. รัฐพร โลหะ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
494 C172-0513 ภญ. พนิดา โพธิ***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
495 C172-0514 ภญ. ศุภมาส วาณิ*********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C172-0004 ภก. นิอัซมี นิเล** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
2 C172-0011 ภญ. เพ็ญนภา ศรีห**** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
3 C172-0018 ภญ. วรลักษณ์ ฤทธิ**** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
4 C172-0024 ภญ. อาฟาฟ วาเต** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
5 C172-0029 ภญ. พิชญ์สินี ศรีพ****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
6 C172-0032 ภญ. ดวงกมล เหลื********** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
7 C172-0035 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒน********* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
8 C172-0048 ภญ. อุบลวรรณ สะพู (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
9 C172-0049 ภญ. ปฐมาภรณ์ ครุฑ********************* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
10 C172-0062 ภญ. อาสาฬา เชาว******* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
11 C172-0079 ภญ. นิตยา จันด****** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
12 C172-0094 ภญ. เยาวภา นามไ** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
13 C172-0129 ภญ. กชพรรณ ประย*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
14 C172-0138 ภก. สรายุทธ แอบู (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
15 C172-0154 ภญ. ณัฐพร ณ นค* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
16 C172-0231 ภญ. ศรัณย์รัชต์ เขื่***** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
17 C172-0240 ภก. จุติพร ร่วม** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
18 C172-0284 ภญ. ณัฐนันท์ ณ ป้******** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
19 C172-0334 ภก. ธุรวัตร ผดุง*** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยืดเหยียดก่อนวิ่งสำคัญไฉน?
จุติมา เสมอ (นักวิทยาศาสตร์) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (เบาหวานขึ้นตา)
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
สมุนไพรใช้ในอายุรเวท
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาส...
เมอร์ส : โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
อาจารย์ ดร. ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554