ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
วันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน หรือผ่านระบบออนไลน์ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-029-09-2563 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่ที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 และ acid-peptic ulcers ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) กลุ่มยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหืด ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่กลุ่ม D2 receptor agonist ที่ใช้รักษาโรคจิตเภท บทบาทของยาสลบชนิด methoxyflurane ในการรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และเภสัชวิทยาของ orexin receptor antagonists เป็นต้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 จากเดิมวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2563 และได้ปรับรูปแบบการประชุม hybrid meeting (face to face) และการรับฟังบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยเว้นระยะห่างและจำกัดผู้เข้าห้องประชุม รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 50-100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม 3,000.00 THB
ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex 500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
- ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีความประสงค์จองห้องพักสามารถ download ใบจองห้องพักได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างและติดต่อทางโรงแรมโดยตรงค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายเชิญและขอประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 8:45น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:48น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:48น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:49น.
- Hotel Reservation Form for Mahidol หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/8/2563 16:32น.
- 1_NEW_กำหนดการประชุมเภสัชวิทยาของยาใหม่ 24-25 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/9/2563 16:31น.
   


 

https://tinyurl.com/yyo3xp5m

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C153-0001 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
2 C153-0002 ภญ. ณัชชา ศุภภัทรานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
3 C153-0004 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
4 C153-0005 ภญ. วรวรรณ บุญโญ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
5 C153-0006 ภญ. มนฤดี สุขมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
6 C153-0007 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
7 C153-0008 ภญ. นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
8 C153-0009 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
9 C153-0010 ภญ. ชุติมณฑน์ อุดมเกียรติกูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
10 C153-0011 ภญ. บุษกร มโนทรัพย์ศักดิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
11 C153-0012 ภญ. ขวัญชญานวิศ มาชะนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
12 C153-0013 ภญ. ปานจิตร ธารพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
13 C153-0014 ภก. รุสลาน ดือราแม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
14 C153-0015 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
15 C153-0016 ภญ. นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
16 C153-0017 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
17 C153-0018 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
18 C153-0019 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
19 C153-0020 ภญ. พรินทร สว่างอารมย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
20 C153-0022 ภญ. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
21 C153-0023 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
22 C153-0025 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
23 C153-0026 ภญ. สาลินี ณ ระนอง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
24 C153-0027 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
25 C153-0028 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
26 C153-0029 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
27 C153-0030 ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
28 C153-0031 ภญ. ปรัชญาพร อินทองแก้ว ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
29 C153-0032 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
30 C153-0033 ภญ. ธารทิพย์ วชิรศักดิ์วงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
31 C153-0034 ภญ. ปริญญา โสตถิพัฒนพงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
32 C153-0035 ภญ. เนติมา สลับแสง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
33 C153-0036 ภญ. วรรณิษา อิทธิธเนศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
34 C153-0037 ภญ. จิราวรรณ เวียงหิรัณย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
35 C153-0038 ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
36 C153-0039 ภญ. มรกต อนันต์วัฒนกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
37 C153-0040 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
38 C153-0041 ภญ. วิจิตรา ทองสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
39 C153-0042 ภญ. พรเพ็ญ กรกิจสุวรรณ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
40 C153-0043 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
41 C153-0044 ภญ. รัษฎาภรณ์ คงเมือง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
42 C153-0046 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
43 C153-0047 ภญ. สโรชา อักนิษฐธีรพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
44 C153-0048 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
45 C153-0050 ภก. ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
46 C153-0051 ภญ. ตรีรัตน์ รุจิเรขเสรีกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
47 C153-0052 ภญ. ปภินทิพย์ ธนพัตจรูญพงษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
48 C153-0053 ภญ. วรรษมน เจียรวรนันท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
49 C153-0054 ภญ. ศศิลักษณ์ ศักดาทร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
50 C153-0055 ภญ. บุญรัตน์ จันทร์ทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
51 C153-0056 ภญ. วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
52 C153-0057 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขสราญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
53 C153-0058 ภญ. กชรัตน์ ชีวพฤกษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
54 C153-0059 ภญ. ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
55 C153-0061 ภญ. ฐารดา โพธิ์วรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
56 C153-0062 ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
57 C153-0063 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
58 C153-0064 ภก. วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
59 C153-0065 ภญ. วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
60 C153-0067 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒนพงศา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
61 C153-0068 ภญ. จุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
62 C153-0069 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
63 C153-0070 ภญ. ศิริพร สุวรรณ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
64 C153-0072 ภญ. สุเพ็ญพร อักษรวงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
65 C153-0073 ภญ. อุรารัตน์ แน่นหนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
66 C153-0074 ภก. วัชรศักดิ์ สมบัติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
67 C153-0075 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
68 C153-0076 ภญ. กมลชล ศรีวรสาร ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
69 C153-0077 ภญ. รัตนาพร อยู่พร้อม ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
70 C153-0078 ภก. อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
71 C153-0079 ภญ. สุธีธิดา ไชยูปถัมภ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
72 C153-0081 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
73 C153-0082 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
74 C153-0083 ภญ. กมลภพ เสาวกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
75 C153-0084 ภญ. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
76 C153-0085 ภญ. กฤศญา ชัยทัศวัฒนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
77 C153-0086 นาย ธนากร รุ่งประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
78 C153-0087 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
79 C153-0088 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
80 C153-0089 ภญ. กรองแก้ว โกมลเมธชัย ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
81 C153-0090 ภญ. นริสรา แสงเทียน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
82 C153-0092 ภก. ปฐม จูจันทร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
83 C153-0093 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
84 C153-0094 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
85 C153-0095 ภญ. วันวิภา เลิศวิทยากรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
86 C153-0096 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
87 C153-0097 ภญ. เกษศิรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
88 C153-0098 ภญ. ปณิตา รัตนมหาวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
89 C153-0099 ภก. วิจิตร พาณิชยจินดา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
90 C153-0100 ภญ. ชนิกานต์ ภัทรจินดานุวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
91 C153-0101 ภญ. กุลวรา ศรีผดุงกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
92 C153-0102 ภญ. อดาวัลย์ เพิ่มพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
93 C153-0103 ภญ. เกษรา วรวุธพุฒิพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
94 C153-0104 ภญ. ปวีณา ดวงสุริยเนตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
95 C153-0105 ภญ. ศิริพร จิตต์ไชยวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
96 C153-0106 ภญ. ปานศิริน มามีชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
97 C153-0107 ภก. ธนพล คูหารัตนไชย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
98 C153-0108 ภญ. อักษร สุขเกื้อ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
99 C153-0109 ภญ. กชพรรณ นักร้อง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
100 C153-0110 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศโกวิทย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
101 C153-0111 ภญ. นัทธมน เดชประภัสสร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
102 C153-0112 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
103 C153-0113 ภญ. มารินา ฐิตะฐาน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
104 C153-0114 ภก. นักรบ ผ่องอำไพ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
105 C153-0115 ภก. กนกสิทธิ์ มหัธธัญญวาณิชย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
106 C153-0116 ภก. ปฐมรัตน์ ทองเรือง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
107 C153-0117 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
108 C153-0118 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหงษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
109 C153-0119 ภญ. จิดาภา สุขสุสินธุ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
110 C153-0120 ภญ. อัจฉราพรรณ สมมุ่ง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
111 C153-0122 ภก. วรทย์ ศรีชมภู ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
112 C153-0123 ภก. วิเชียร อัศวดากร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
113 C153-0124 ภญ. กุลภัสสร์ พฤกษะวัน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
114 C153-0125 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
115 C153-0126 ภญ. นวลอนงค์ สิทธาภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
116 C153-0127 ดร. นันทิยา สมภาร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
117 C153-0128 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C153-0129 ภก. เอกรัตน์ วงษ์พันคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C153-0130 ภญ. กรณิการ์ แสงอำไพ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
120 C153-0131 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
121 C153-0132 ภญ. พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
122 C153-0133 ภญ. จิรกันยา พงษ์เสฐียร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
123 C153-0134 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
124 C153-0135 ผศ.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
125 C153-0136 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
126 C153-0137 อ.ภก กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
127 C153-0138 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
128 C153-0139 อ.ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
129 C153-0140 อ.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
130 C153-0141 อ.ภก. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
131 C153-0142 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
132 C153-0143 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C153-0144 อ.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C153-0145 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C153-0146 อ.ภก. ตรัย ธารพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
136 C153-0147 ดร. จริญญาพร เนาวบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
137 C153-0148 ภญ. พรพิมล ติรวิบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C153-0149 ภญ. ศุฌิมา พรบรรเจิด ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
139 C153-0150 ภญ. กาญจนาภา อารียวิทยา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
140 C153-0151 ภญ. ธัญพิชชา พัวประดิษฐ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
141 C153-0153 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
142 C153-0154 ดร. เบญจมาศ คุชนี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
143 C153-0155 ภก. เกียรติศักดิ์ ทวีคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C153-0156 ภญ. พัชรินทร์ ประภัสสรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C153-0157 ภญ. ณัฐธยาน์ ไหมสกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
146 C153-0160 ภญ. อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
147 C153-0161 ภญ. พิทิพา วานิชกมลนันทน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
148 C153-0162 ภก. จิระเดช ดงรุ่ง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
149 C153-0163 ภก. วิรัตน์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C153-0164 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
151 C153-0165 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
152 C153-0166 ภญ. พันธราศิริ สารพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
153 C153-0167 ภญ. นันทิกา ศรีสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
154 C153-0168 ภญ. ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
155 C153-0169 ภญ. อำไพ พิมพ์ไกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
156 C153-0170 ภญ. สิริกานต์ วรชัยยุทธ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
157 C153-0171 ภญ. วัลภา เลาหะวลีสันต์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
158 C153-0172 ภญ. ภาวิณี ธรรมาพิมล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
159 C153-0173 ภญ. ลลิลทิพย์ ภัทรแสงไทย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
160 C153-0174 ภญ. สวรรยา รัตน์วิจิตต์เวช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online -
161 C153-0175 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
162 C153-0176 ภญ. สุจิตรา ชูเลิศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
163 C153-0177 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online -
164 C153-0178 ภก. ปัทม์ ปรีพุทธรัตน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
165 C153-0179 ภญ. รุ่งทิวา ทศานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
166 C153-0180 ภญ. กาญจน์ญาณ์ ทองระอา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
167 C153-0182 ภญ. รวีวรรณ ช่วยบำรุง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
168 C153-0183 ภญ. จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
169 C153-0184 ภญ. อนุช แซ่เล้า ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
170 C153-0185 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
171 C153-0186 ภญ. ยุธินันท์ ไวทยะพัธน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
172 C153-0187 ภญ. จิรพร เลิศสุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
173 C153-0188 ภก. เอกดนัย ชัยมงคลเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
174 C153-0189 ภก. วรชาติ เลิศพิภพเมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
175 C153-0190 ภก. พณรัฐ พิชัยชาญเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
176 C153-0191 ภญ. ปิยะดา สดสง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
177 C153-0192 ภญ. กิดาการ จันทร์อุไร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
178 C153-0193 ภญ. อมรทัศน์ สดใส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
179 C153-0194 ภก. ประธาน สมฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
180 C153-0195 ภญ. กาญจนา หัตถสิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
181 C153-0198 รศ.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
182 C153-0199 Mr. Arman Goli ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
183 C153-0200 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
184 C153-0201 ภญ. ศุภกานต์ ไมตรีประศาสน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
185 C153-0203 ภญ. อโนชา ชาญประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
186 C153-0204 นางสาว นุตติยา วีระวัธนชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
187 C153-0205 ภก. พงศ์พัฒน์ พรไชยศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
188 C153-0206 ภญ. ณัชชา ขำละม้าย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
189 C153-0207 ภญ. รัตนาภรณ์ กุลลาวัลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
190 C153-0208 ภก. ทรงพล ศรีนวล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
191 C153-0209 ภญ. พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
192 C153-0210 ภญ. ฉัตรภรณ์ ใจมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
193 C153-0211 ภญ. น้ำฝน ฉลองกุลศักดิ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
194 C153-0212 ภญ. จันทรกานต์ เทียนเงิน ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
195 C153-0213 ภก. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
196 C153-0214 ภก. วิภาส เมลืองนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
197 C153-0215 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
198 C153-0216 ภก. ประภัสสร์ ลี้โรจนาประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
199 C153-0217 ภก. วิศิษฐ์สิริ ลี้โรจนาประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
200 C153-0218 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อนทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
201 C153-0219 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
202 C153-0220 ภญ. จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
203 C153-0221 ภญ. ใบไผ่ ศีลรักษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
204 C153-0222 ภญ. สุธาทิพย์ สมจริต ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
205 C153-0224 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
206 C153-0225 ภญ. ยศยา กุลมาศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
207 C153-0226 ภญ. ธนาภรณ์ มณีฉาย ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
208 C153-0227 ภญ. จุฑาภรณ์ คงชาติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
209 C153-0228 ภญ. อิศรา วงษ์สวรรค์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
210 C153-0229 ภก. ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
211 C153-0230 ภญ. ชนกภัค นำศิริกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
212 C153-0231 ภญ. ธนิตรา จูงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C153-0232 ภญ. ธวัลรัตน์ คำยันต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
214 C153-0233 ภญ. ปภัสสร บัวทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C153-0234 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
216 C153-0235 ภญ. โสพิศ คุ้มชาติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
217 C153-0236 ภญ. รพีภรณ์ เจียรกูล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
218 C153-0237 ภญ. รัชนี บุตรราช ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online -
219 C153-0238 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริลาศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
220 C153-0239 ภญ. ภัคภร บวรกสิณธรรม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
221 C153-0240 ภญ. ฐานิตา มะลาด ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
222 C153-0241 นางสาว นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
223 C153-0242 ภญ. สุริวัสสา ดิลกเชาวิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C153-0243 นางสาว ศุภมาศ เลิศกิ่งกาญจนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C153-0244 ภญ. มุกดารัตน์ ศรีวานิชภูมิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C153-0245 พันตรีหญิง ธนัชพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
227 C153-0246 ภญ. เพียงเดือน ชัยวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
228 C153-0247 ภก. อินทร จารุจำรัส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
229 C153-0248 ภก. ฐานวัฒน์ จรัสฐิติวสุกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
230 C153-0249 พ.อ.หญิง วณิกนันทน์ หัสดิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
231 C153-0250 ร.อ หญิง พนิดา คชรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
232 C153-0251 ภญ. กรวรรณ นาวานุกูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
233 C153-0252 ภก. รัชนี เมืองพูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
234 C153-0253 ภญ. จาริณี ขวัญเมือง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
235 C153-0254 ภญ. นิพารีดะห์ หริรัตนกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
236 C153-0255 ภญ. ฮุสนา ภูยุทธานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
237 C153-0256 ภก. ไตรรัตน์ แก้วเรือง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
238 C153-0257 ภญ. สุธนี อัมพรพะงา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
239 C153-0258 ภญ. ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
240 C153-0259 ภญ. นิตยา ลุผลแท้ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
241 C153-0260 ภญ. เกศินี เขียวหวาน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
242 C153-0261 ภญ. พรศรี สันติสุรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
243 C153-0262 ภญ. อนงค์เนตร อิทธิปรัชญาบุญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
244 C153-0263 ภญ. ฐานิศร์ เกษแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
245 C153-0264 ภก. ประภัช อมรชัยวุฒิกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
246 C153-0265 ภญ. ธูปมณี แก่นเดียว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
247 C153-0266 ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
248 C153-0267 ภญ. เกศมณี หนูคำปัน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
249 C153-0268 ภญ. วรลักษณ์ ฤทธิ์ศรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
250 C153-0269 รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C153-0270 ภญ. รัตน์ฐานันตร์ ชำนาญเริง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C153-0271 ภก. ธนวัฒน์ โสบุญมา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C153-0272 ภญ. ธนาพร แก้วอินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C153-0273 ภก. กฤษธร พวงพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C153-0274 ภญ. รสริน สุขสำราญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
256 C153-0275 ภญ. ธัชพร ศรีฐิติวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online -
257 C153-0276 ภญ. นิภาพรรณ มาอยู่ดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C153-0277 ภญ. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษชาติคุณากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C153-0278 ภญ. ปาริฉัตร ชินธนานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C153-0279 ภก. เจริญ กันทรวิชัยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C153-0003 ภก. ธนะวิชช์ ปานน้อย (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
2 C153-0021 ภก. เอื้อมเดือน ชาวนาเสียว (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
3 C153-0024 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
4 C153-0045 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
5 C153-0049 ภญ. ศตพร สมเลศ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
6 C153-0060 ภญ. ศมนวรรณ ธนประกอบ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
7 C153-0066 ภญ. ชลธิชา ภูมิสุข (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
8 C153-0071 ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
9 C153-0080 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
10 C153-0091 ภก. มานะ ชูบรรจง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
11 C153-0121 ภก. ณรงค์ชัย วัฒนะนาวินรัตน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
12 C153-0152 ภญ. สิดารัศมิ์ นันตา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
13 C153-0158 ภญ. พิทิภา วานิชกมลนันทน์ (corp-online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
14 C153-0159 ภญ. อนงค์จิตต์ โดวานิชกุล (corp-online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
15 C153-0181 ภญ. ดวงหทัย หมวดใหม่ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
16 C153-0196 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000.0 THB
17 C153-0197 ภก. เอกชัย มิตรศิริวัฒน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
18 C153-0202 ภก. พัชรากร เพียงงาม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THB
19 C153-0223 ภก. เฉลิมชนม์ พลศรี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
- ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีความประสงค์จองห้องพักสามารถ download ใบจองห้องพักได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างและติดต่อทางโรงแรมโดยตรงค่ะ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 3) โรคฉี่หนู
ภญ รศ. ม.ล. สุมาลย์ สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
พลาสติกแบบไหนที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ภาควิชาเภสัชกรรม ...
ลำโพง : ไม้ประดับมีพิษ
พิชานันท์ ลีแก้ว สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...
CRISPR/Cas9 ความหวังใหม่สำหรับการรักษาโรคต่างๆ ในระดับสารพันธุกรรม
ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554