การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-006-05-2562 จำนวน 11.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยากลุ่ม proton pump inhibitors ชนิดต่างๆ และหลักการเลือกใช้ยาจากมุมมองและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ใช้ยา เภสัชวิทยาของยาใหม่ที่ใช้รักษาอาการท้องผูก กลุ่มรักษาโรควัณโรคโดยเฉพาะยารักษาการติดเชื้อวัณโรคชนิดแฝง (latent tuberculosis) เป้าหมายและตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาต้านอักเสบในการรักษาโรคหืด ยากลุ่ม protein kinase inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็ง เภสัชวิทยาของ cannabinoid เภสัชวิทยาของยารักษาและป้องกันโรคไมเกรน และเภสัชวิทยาของยาใหม่กลุ่ม GLP-1 agonists ในการรักษาโรคอ้วน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 150-200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาคเภสัชวิทยา 02-644-8700, หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 3,000.00 THB
ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 3,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- กำหนดการ_ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17 ใหม่ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/5/2562 13:48น.
   


 

https://tinyurl.com/ya5cycg8

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C134-0001 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
2 C134-0002 ภญ. อารยา ศุภวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
3 C134-0003 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
4 C134-0004 ภญ. คงคณสา สมยานนทนากุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
5 C134-0005 ภก. พัฒนา อรรจนียกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
6 C134-0006 ภญ. ภัสสร เรืองศิริกูลชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
7 C134-0007 ภญ. กอบกาญจน์ สินทรัพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
8 C134-0008 ภญ. นพวรรณ ชัยวิรัตนะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
9 C134-0009 ภญ. ทวิตา สมพืช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
10 C134-0010 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
11 C134-0013 ภญ. สลิลทิพย์ อภิชาติพันธุ์กวี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
12 C134-0014 ภญ. สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C134-0017 ภญ. กุลปิยา ฐิติโชตอนันต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
14 C134-0018 ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
15 C134-0019 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
16 C134-0020 ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
17 C134-0022 ภญ. มาลินี โตวนิชย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
18 C134-0023 ภญ. สุภัณลินี ปรีชากุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
19 C134-0024 ภญ. วรรณี ปทุมวิวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
20 C134-0025 ภญ. ศศิวิมล อานุภาพเดชา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
21 C134-0026 ภญ. ธิดารัตน์ เล็กประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
22 C134-0027 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
23 C134-0028 ภญ. ภคภรณ์ นิภาวงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
24 C134-0029 ภญ. ภาวิณี โชคพรชุติรัก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
25 C134-0032 ภญ. กฤติมา โภชนสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
26 C134-0033 ภญ. รัชนี บุตรราช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
27 C134-0034 ภญ. ธันยพร มณีนิล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
28 C134-0035 ภญ. วันวิสา ทองรอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
29 C134-0036 ภญ. ชุติมา วิจิตรานุวัตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
30 C134-0037 ภญ. นิภารัตน์ มีถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
31 C134-0038 ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
32 C134-0039 ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
33 C134-0040 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
34 C134-0041 ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
35 C134-0042 ภก. ศุภโชค มั่งมูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
36 C134-0043 ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
37 C134-0044 ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
38 C134-0045 ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
39 C134-0046 ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
40 C134-0047 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
41 C134-0048 ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
42 C134-0049 ภญ. ณัฐมน พีชผล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
43 C134-0050 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
44 C134-0051 ภญ. สุพรรษา ใหม่เอี่ยม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
45 C134-0052 ภญ. สุภิดา ยืนยง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
46 C134-0053 ดร.ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
47 C134-0054 ดร. สุภาวดี ศรีสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
48 C134-0055 ภญ. วาณี มหาไตรภพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
49 C134-0056 ภก. เจริญขวัญ พันธุ์ผาสุก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
50 C134-0057 ภญ. ปิยะดา เพชรสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
51 C134-0058 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
52 C134-0059 ภก. วีระศักดิ์ เหล่าตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
53 C134-0060 ภญ. นิภาพร ประเสริฐวิทย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
54 C134-0061 พันเอกหญิง จริยา เกตุแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
55 C134-0062 ภญ. ชิดชนก พริ้มขจีพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
56 C134-0064 ภญ. พัตรพิมล คำพุฒ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
57 C134-0068 ภญ. ตุลยา โพธารส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
58 C134-0069 ภญ. พรรณทิพย์ นิกรวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
59 C134-0070 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
60 C134-0071 ภญ. ภัทราวดี บูรณตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
61 C134-0072 ภญ. ธนัชชา สันตยากร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
62 C134-0073 ภญ. ชุติกาญจน์ สูรยะกานตานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
63 C134-0074 ภก. อัตถสิทธิ์ ระเบียบโลก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
64 C134-0075 ภญ. อุ้มชู สายเพชร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
65 C134-0076 น.ท.หญิง มณฑกาญณ์ ระหงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
66 C134-0077 ภญ. สมใจ นครชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
67 C134-0078 ภญ. จงกล เที่ยงดาห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
68 C134-0079 ภก. วินิจ ชัยสิทธิสงวน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
69 C134-0080 ภญ. กรกมล เฉลิมโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
70 C134-0081 ภญ. จงดี เฟื่องมารยาท ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
71 C134-0082 ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
72 C134-0083 ภก. วิทธวัช ลูกจันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
73 C134-0084 ภญ. สิริกาญจน์ วงษืจันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
74 C134-0085 ภญ. คนัมพร ลิ้มสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
75 C134-0086 ภก. ปกรณ์ วรสินธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
76 C134-0087 ภญ. ศิรินทิพย์ ม่วงประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
77 C134-0088 ภญ. ปิยะดา ประจญศานต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
78 C134-0089 ภก. วราวุธ บำรุงรัมย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
79 C134-0091 ภญ. วิธัณยา มธุราสัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
80 C134-0092 ภญ. สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
81 C134-0093 ภญ. เอมอร เลิศรัฐวิสาร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
82 C134-0094 นาย เอกเศรษฐ์ บุญขจรเดช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
83 C134-0095 ภญ. เมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
84 C134-0096 ภญ. อนิสา คงตุก ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
85 C134-0097 ภญ. กองทอง สุวรรณโชติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
86 C134-0098 ภก. วชรพล แสงศิวะฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
87 C134-0099 ภก. วิฑูรย์ กาญจนกันติกะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
88 C134-0100 ภญ. ดวงดาว เตจ๊ะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
89 C134-0101 ภญ. ปณิดา ชมะวรรณ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
90 C134-0102 ภญ. อัจฉรา ซิ้มประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
91 C134-0103 ภญ. ภุมภา สุวรรณชัยสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
92 C134-0104 ภญ. อรพิมล วรโยธิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
93 C134-0105 ภญ. กมลชนก แซ่ลิ้ม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
94 C134-0106 ภก. สิทธิพงษ์ ลิวนานนท์ชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
95 C134-0107 ภญ. ชิราภรณ์ ไวยมิตรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
96 C134-0109 ภญ. นุจรี เหลืองอรุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
97 C134-0110 ภญ. สาวิตรี ประจงบัว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
98 C134-0113 ภก. สราวุฒิ โพธิ์ศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
99 C134-0114 ภก. นรวรรธน์ น่วมในชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
100 C134-0115 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
101 C134-0116 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
102 C134-0118 ภญ. ณัฏฐา อนันตสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
103 C134-0119 ภก. ธนา จันทร์สโรภาศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
104 C134-0120 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
105 C134-0121 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
106 C134-0122 ภญ. กานต์ธิดา ภูยาธร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
107 C134-0123 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
108 C134-0124 ภญ. ภัทรภร สุวัฒนสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
109 C134-0125 ภญ. หยาดฟ้า พลหล่า ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
110 C134-0126 ภญ. กรกนก รักษาสกุลวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
111 C134-0127 ภญ. พิมพ์จันทร์ พงษ์พานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
112 C134-0128 นางสาว กาญจนา สานุกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
113 C134-0129 ภก. วิโรจน์ ไพฑูรย์วัฒนกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
114 C134-0130 ภก. วงศธร ผดุงศุภไลย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
115 C134-0131 ภญ. ประภาศรี วิเชฐวรพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
116 C134-0132 ภญ. ตวันณา วีระอมรกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
117 C134-0133 นางสาว วริษฐา อรรถพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
118 C134-0134 ภญ. ลักขณา ประจงกิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
119 C134-0135 ภญ. อรอนงค์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
120 C134-0136 ภญ. ภัทราพร ปัญสุวรรณวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
121 C134-0137 ภก. วรนันฏ์ อรรถพรรังษี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
122 C134-0138 ภญ. รัตนากร เศรษญกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
123 C134-0139 ภญ. สุภัทรา เดชกุลทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
124 C134-0140 ภญ. สิริรัตน์ มณฑาวรุณรุ่ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
125 C134-0141 ภญ. จันทิมา แสงอรุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
126 C134-0142 ภญ. ณัฐสิมา เกิดทรัพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
127 C134-0143 ภญ. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
128 C134-0144 ภญ. ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
129 C134-0145 ภก. วิรัตน์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C134-0146 ดร. ฐิติมา เกษมสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
131 C134-0147 ภญ. กัญญ์วรา ถนอมชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C134-0148 นางสาว รัชนีกร ชูสุทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C134-0149 ภญ. ศรัณยา ตระกูลเกียรติกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
134 C134-0150 ภญ. สาริน พรภักดีวัฒนา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
135 C134-0151 ภก. สมศักดิ์ เสรีกิจเจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
136 C134-0152 ภก. นราธร พิทักษ์อรรณพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
137 C134-0153 ดร. ทวีศักดิ์ ธรรมราช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
138 C134-0154 ภก. ศรากร แก้วมีชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
139 C134-0155 ภก. วัยวรรธน์ บุณยมานพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
140 C134-0156 ภญ. ช่อลดา ศิริกุล ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
141 C134-0157 ภก. วิสูจน์ วิจิตรนิเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C134-0159 ภญ. ณัฐพร​ สุขพัฒนานรากุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) mail -
143 C134-0160 ภญ. สุมลมาลย์ หิรัญวัฒนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
144 C134-0161 ภญ. กอบพร สกุลจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
145 C134-0162 ภก. วรชาติ เลิศพิภพเมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
146 C134-0163 ภญ. สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
147 C134-0164 ภญ. นริศรา จอมขวา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
148 C134-0165 ภญ. กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
149 C134-0166 ภญ. กิตยา สันตินานาเลิศ ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
150 C134-0167 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
151 C134-0168 ภก. ชวัลวิชญ์ เลิศตระกาลสกุล ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
152 C134-0169 ภญ. กนกลักษณ์ ภู่สอาด ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) corp-online -
153 C134-0170 ภก. ธนพิพัฒน์ วิริยานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
154 C134-0171 ภก. สามารถ อยู่ยง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) mail -
155 C134-0172 ภญ. ณัฎฐา สุขแสน ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
156 C134-0173 ภก. ศราวุธ แซ่ฉั่ว ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
157 C134-0174 ภก. วราทิตย์ วรรณเรศ ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
158 C134-0175 ภก. เจริญ กันทรวิชัยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
159 C134-0176 ภญ. ธนัตถ์นันท์ ทองเนื้อแข็ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
160 C134-0177 นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
161 C134-0178 ภญ. ธนิตา เทพสงวน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
162 C134-0179 ภญ. ยุวดี จิรัฐิติเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
163 C134-0180 คุณ ฐิติกา วงษ์มี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
164 C134-0181 คุณ จักรกฤช สาตมาลี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
165 C134-0182 ภญ. ผกากรอง ถาวรเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
166 C134-0183 ภญ. พิณ ธรณธรรมกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
167 C134-0184 ภญ. สุปรีดา เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
168 C134-0185 ดร.ภญ. ปรินดา ศรีณรงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
169 C134-0186 ดร.ภญ. วิภาพรรณ ผจงวิริยาทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
170 C134-0187 ดร.ภญ. จิราพร มงคลปิยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
171 C134-0188 ดร.ภญ. นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
172 C134-0189 ศ.นพ. รัฐกร วิไลชนม์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C134-0190 พญ. ผลิน กมลวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
174 C134-0191 นพ. เจริญ ชูโชติถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
175 C134-0192 ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
176 C134-0193 ภญ. วรานันท์ ยิ่งยงยศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
177 C134-0194 ภญ. ศศิธร โชคบุญเปี่ยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
178 C134-0195 รอ. นที หลีกชั่ว ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
179 C134-0196 ภก. บุญเสริม ศรอินทร์ ค่าลงทะเบียน (หลัง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) online -
180 C134-0197 ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C134-0011 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
2 C134-0012 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
3 C134-0015 ภญ. วรวรรณ บุญโญ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
4 C134-0016 น.ต.หญิง ณัฐกานต์ ทำทอง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
5 C134-0021 ภญ. วิกานดา ตังประเสริฐ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
6 C134-0030 ภก. ศิวปรียา มุ่งดี (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
7 C134-0031 นางสาว รัชนีกร ชูสุทธิ์ (online) ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน
0 THB
8 C134-0063 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
9 C134-0065 ภญ. น้ำทิพย์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
10 C134-0066 ภญ. หทัยรัตน์ เตชะเมลืองกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
11 C134-0067 ภญ. ปริณดา กีรติพรานนท์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
12 C134-0090 ภญ. อรุณี เตโชปิยกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
13 C134-0108 ภญ. ภัทราพร ปัญสุวรรณวงศ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
14 C134-0111 ภญ. จุฑามาศ มุทธากาญจน์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
15 C134-0112 ภญ. พนิดา นามวงษ์ (corp-online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
16 C134-0117 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THB
17 C134-0158 ภญ. กันต์กนิษฐ์ เกียรติก้องแก้ว (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ปลอดภัยหรือไม่ เมื่อใช้สเตียรอยด์ (steroid)
อาจารย์ เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สเตียรอยด์ (Steroid) เป็นชื่อเรี...
Read this article
ยาแก้วิงเวียน ระวัง! อย่าใช้พร่ำเพรื่อ
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาการวิงเวียนศีรษะเป็นคว...
Read this article
ยาฉีด...ใครๆก็ฉีดเองได้จริงหรือ?
อ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### หลายครั้งที่เจอคนเข้ามาถามหายาฉีดในร้านขายยา จากการสอบถามพบว่าซื้อเพื่อนำไปฉีดเอง สงสัยเหลือเก...
Read this article
ไขข้อข้องใจ...การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
อาจารย์ ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://www.standardmedia.co.ke/images/thursday/dsbm8u21xkhkvu6590b803ad931...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554