การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-06-2564 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เภสัชกรควรทราบ ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง และกลุ่มยาใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาใหม่รักษาโรคข้อกระดูก เป็นต้น
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์เท่านั้น และงดการจัดการบรรยายในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARs-COV-2 ที่เป็นสาเหตุโรค COVID-19 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 150-200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th โทรศัพท์สายตรง: 02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/3/2564 15:59น.
- โครงการ+ กำหนด การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2564 13:43น.
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2564 16:30น.
   


 

https://tinyurl.com/yh9j7lbw

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C156-0003 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
2 C156-0005 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C156-0006 ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
4 C156-0008 นาย ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
5 C156-0009 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
6 C156-0011 ภก. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
7 C156-0013 ภญ. มนฤดี สุขมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
8 C156-0015 รศ.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
9 C156-0016 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C156-0017 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C156-0018 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
12 C156-0019 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
13 C156-0020 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
14 C156-0022 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
15 C156-0023 ภญ. กันทิมา สงวนโภคัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
16 C156-0024 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
17 C156-0025 ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
18 C156-0028 ภญ. ญาณิศา ษมาวัตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
19 C156-0029 ภญ. สุนทรี ทวีพฤกษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
20 C156-0030 ดร. กมล อยู่สุข ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
21 C156-0032 ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
22 C156-0034 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
23 C156-0035 ภญ. มณีรัตน์ วิภาณุรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
24 C156-0036 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
25 C156-0037 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
26 C156-0038 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
27 C156-0041 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
28 C156-0042 ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
29 C156-0043 ภก. อมรทัศน์ สดใส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
30 C156-0044 ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
31 C156-0045 ภญ. ทัตพิชา คุณเงิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
32 C156-0049 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
33 C156-0051 ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
34 C156-0052 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C156-0001 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศกิ่งกาญจนา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
2 C156-0002 ภญ. นภา ติยะวัฒน์วิทยา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
3 C156-0004 ภญ. กชพรรณ ประยงค์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
4 C156-0007 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
5 C156-0010 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จีน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
6 C156-0012 ภญ. พัทธนันท์ ดิษยนันทกานต์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
7 C156-0014 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร โกมลวิภาต (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
8 C156-0021 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
9 C156-0026 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
10 C156-0027 ภญ. นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
11 C156-0031 ภญ. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
12 C156-0033 ภญ. ศิริวรรณ รุจิมิตร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
13 C156-0039 ภญ. พัชรี ศรานุรักษ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
14 C156-0040 ภก. จิตตกร ธิลา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
15 C156-0046 ภญ. กนกพร วัฒยากร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
16 C156-0047 ภก. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
17 C156-0048 ภก. ยรรยง พวงชมภู (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
18 C156-0050 ภญ. ทิวากร กลั่นความดี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
19 C156-0053 ภญ. สุธิดา บุญสม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
20 C156-0054 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
21 C156-0055 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THB
22 C156-0056 Michaelwuz Michaelwuz Michaelwuz (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี

1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาพ่นจมูก…สำหรับโรคจมูกอักเสบ
อาจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://wp02-media.cdn.ihealthspot.com/wp-content/uploads/sites/101/2018/01/02...
Read this article
10 อันดับอาหารที่มีโปแทสเซียมสูง กับประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ
ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### โปแทสเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็น...
Read this article
ไมเกรน กับ แมกนีเซียม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://www.we-cares.com/w...
Read this article
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://contraception-basel.com/wp-content/uploads/2020/0...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554