ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 18
วันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน หรือผ่านระบบออนไลน์ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-029-09-2563 จำนวน 12 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่ที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 และ acid-peptic ulcers ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่ม non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) กลุ่มยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาวชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหืด ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่กลุ่ม D2 receptor agonist ที่ใช้รักษาโรคจิตเภท บทบาทของยาสลบชนิด methoxyflurane ในการรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และเภสัชวิทยาของ orexin receptor antagonists เป็นต้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลื่อนประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 จากเดิมวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2563 และได้ปรับรูปแบบการประชุม hybrid meeting (face to face) และการรับฟังบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยเว้นระยะห่างและจำกัดผู้เข้าห้องประชุม รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 50-100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม 3,000.00 THB
ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex 500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
- ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีความประสงค์จองห้องพักสามารถ download ใบจองห้องพักได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างและติดต่อทางโรงแรมโดยตรงค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายเชิญและขอประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 8:45น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:48น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:48น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/8/2563 11:49น.
- Hotel Reservation Form for Mahidol หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/8/2563 16:32น.
- 1_NEW_กำหนดการประชุมเภสัชวิทยาของยาใหม่ 24-25 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/9/2563 16:31น.
   


 

http://tinyurl.com/yyo3xp5m

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C153-0001 ภญ. พีรยา วณิชลักษมี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
2 C153-0002 ภญ. ณัชชา ศุภภัทรานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
3 C153-0004 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
4 C153-0005 ภญ. วรวรรณ บุญโญ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
5 C153-0006 ภญ. มนฤดี สุขมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
6 C153-0007 ภญ. วีรวรรณ อุชายภิชาติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
7 C153-0008 ภญ. นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
8 C153-0009 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
9 C153-0010 ภญ. ชุติมณฑน์ อุดมเกียรติกูล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
10 C153-0011 ภญ. บุษกร มโนทรัพย์ศักดิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
11 C153-0012 ภญ. ขวัญชญานวิศ มาชะนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
12 C153-0013 ภญ. ปานจิตร ธารพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
13 C153-0014 ภก. รุสลาน ดือราแม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
14 C153-0015 พญ. อมรา ไชยกาญจน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
15 C153-0016 ภญ. นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
16 C153-0017 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
17 C153-0018 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
18 C153-0019 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
19 C153-0022 ภญ. ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
20 C153-0023 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
21 C153-0025 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
22 C153-0026 ภญ. สาลินี ณ ระนอง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
23 C153-0027 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
24 C153-0028 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
25 C153-0029 ภญ. ศวิตา จิวจินดา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
26 C153-0030 ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
27 C153-0031 ภญ. ปรัชญาพร อินทองแก้ว ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
28 C153-0032 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
29 C153-0033 ภญ. ธารทิพย์ วชิรศักดิ์วงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
30 C153-0034 ภญ. ปริญญา โสตถิพัฒนพงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
31 C153-0035 ภญ. เนติมา สลับแสง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
32 C153-0036 ภญ. วรรณิษา อิทธิธเนศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
33 C153-0037 ภญ. จิราวรรณ เวียงหิรัณย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
34 C153-0038 ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
35 C153-0039 ภญ. มรกต อนันต์วัฒนกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
36 C153-0040 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
37 C153-0041 ภญ. วิจิตรา ทองสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
38 C153-0042 ภญ. พรเพ็ญ กรกิจสุวรรณ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
39 C153-0043 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
40 C153-0044 ภญ. รัษฎาภรณ์ คงเมือง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
41 C153-0046 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
42 C153-0047 ภญ. สโรชา อักนิษฐธีรพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
43 C153-0048 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
44 C153-0050 ภก. ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
45 C153-0051 ภญ. ตรีรัตน์ รุจิเรขเสรีกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
46 C153-0052 ภญ. ปภินทิพย์ ธนพัตจรูญพงษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
47 C153-0053 ภญ. วรรษมน เจียรวรนันท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
48 C153-0054 ภญ. ศศิลักษณ์ ศักดาทร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
49 C153-0055 ภญ. บุญรัตน์ จันทร์ทอง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
50 C153-0056 ภญ. วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
51 C153-0057 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขสราญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
52 C153-0058 ภญ. กชรัตน์ ชีวพฤกษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
53 C153-0059 ภญ. ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
54 C153-0061 ภญ. ฐารดา โพธิ์วรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
55 C153-0062 ภญ. ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
56 C153-0063 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
57 C153-0064 ภก. วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
58 C153-0065 ภญ. วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
59 C153-0068 ภญ. จุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
60 C153-0069 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
61 C153-0070 ภญ. ศิริพร สุวรรณ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
62 C153-0073 ภญ. อุรารัตน์ แน่นหนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
63 C153-0074 ภก. วัชรศักดิ์ สมบัติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
64 C153-0075 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
65 C153-0076 ภญ. กมลชล ศรีวรสาร ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
66 C153-0077 ภญ. รัตนาพร อยู่พร้อม ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
67 C153-0078 ภก. อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
68 C153-0079 ภญ. สุธีธิดา ไชยูปถัมภ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
69 C153-0082 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
70 C153-0083 ภญ. กมลภพ เสาวกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
71 C153-0084 ภญ. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
72 C153-0085 ภญ. กฤศญา ชัยทัศวัฒนา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
73 C153-0086 นาย ธนากร รุ่งประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
74 C153-0087 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
75 C153-0088 ภญ. อัญชลี เกียรติกวินพงศ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
76 C153-0089 ภญ. กรองแก้ว โกมลเมธชัย ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
77 C153-0090 ภญ. นริสรา แสงเทียน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
78 C153-0092 ภก. ปฐม จูจันทร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
79 C153-0093 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
80 C153-0094 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
81 C153-0095 ภญ. วันวิภา เลิศวิทยากรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
82 C153-0096 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
83 C153-0097 ภญ. เกษศิรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
84 C153-0098 ภญ. ปณิตา รัตนมหาวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
85 C153-0099 ภก. วิจิตร พาณิชยจินดา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
86 C153-0100 ภญ. ชนิกานต์ ภัทรจินดานุวงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
87 C153-0101 ภญ. กุลวรา ศรีผดุงกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
88 C153-0102 ภญ. อดาวัลย์ เพิ่มพานิช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
89 C153-0103 ภญ. เกษรา วรวุธพุฒิพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
90 C153-0104 ภญ. ปวีณา ดวงสุริยเนตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
91 C153-0105 ภญ. ศิริพร จิตต์ไชยวัฒน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
92 C153-0106 ภญ. ปานศิริน มามีชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
93 C153-0107 ภก. ธนพล คูหารัตนไชย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
94 C153-0108 ภญ. อักษร สุขเกื้อ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
95 C153-0109 ภญ. กชพรรณ นักร้อง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
96 C153-0110 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศโกวิทย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
97 C153-0111 ภญ. นัทธมน เดชประภัสสร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
98 C153-0112 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
99 C153-0113 ภญ. มารินา ฐิตะฐาน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
100 C153-0114 ภก. นักรบ ผ่องอำไพ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
101 C153-0115 ภก. กนกสิทธิ์ มหัธธัญญวาณิชย์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
102 C153-0116 ภก. ปฐมรัตน์ ทองเรือง ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
103 C153-0117 ภญ. ปริญดา พีรธรรมานนท์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
104 C153-0118 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหงษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
105 C153-0119 ภญ. จิดาภา สุขสุสินธุ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
106 C153-0120 ภญ. อัจฉราพรรณ สมมุ่ง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
107 C153-0123 ภก. วิเชียร อัศวดากร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
108 C153-0124 ภญ. กุลภัสสร์ พฤกษะวัน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
109 C153-0125 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
110 C153-0126 ภญ. นวลอนงค์ สิทธาภา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
111 C153-0127 ดร. นันทิยา สมภาร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
112 C153-0128 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
113 C153-0129 ภก. เอกรัตน์ วงษ์พันคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
114 C153-0130 ภญ. กรณิการ์ แสงอำไพ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
115 C153-0131 ภญ. ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
116 C153-0132 ภญ. พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
117 C153-0133 ภญ. จิรกันยา พงษ์เสฐียร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
118 C153-0134 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
119 C153-0135 ผศ.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
120 C153-0136 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
121 C153-0137 อ.ภก กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
122 C153-0138 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
123 C153-0139 อ.ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
124 C153-0140 อ.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
125 C153-0141 อ.ภก. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
126 C153-0142 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online
127 C153-0143 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
128 C153-0144 อ.ภก. พงศธร มีสวัสดิ์สม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
129 C153-0145 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะขาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
130 C153-0146 อ.ภก. ตรัย ธารพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
131 C153-0147 ดร. จริญญาพร เนาวบุตร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
132 C153-0148 ภญ. พรพิมล ติรวิบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
133 C153-0149 ภญ. ศุฌิมา พรบรรเจิด ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
134 C153-0150 ภญ. กาญจนาภา อารียวิทยา ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
135 C153-0151 ภญ. ธัญพิชชา พัวประดิษฐ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
136 C153-0154 ดร. เบญจมาศ คุชนี ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
137 C153-0155 ภก. เกียรติศักดิ์ ทวีคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
138 C153-0156 ภญ. พัชรินทร์ ประภัสสรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
139 C153-0157 ภญ. ณัฐธยาน์ ไหมสกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
140 C153-0160 ภญ. อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
141 C153-0161 ภญ. พิทิพา วานิชกมลนันทน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
142 C153-0163 ภก. วิรัตน์ พรจิราศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
143 C153-0164 ภญ. ณัฐกานต์ ประภัสสรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
144 C153-0165 ภญ. พิไลพรรณ งามละม่อม ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
145 C153-0166 ภญ. พันธราศิริ สารพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
146 C153-0167 ภญ. นันทิกา ศรีสว่าง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
147 C153-0168 ภญ. ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
148 C153-0169 ภญ. อำไพ พิมพ์ไกร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
149 C153-0170 ภญ. สิริกานต์ วรชัยยุทธ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
150 C153-0171 ภญ. วัลภา เลาหะวลีสันต์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
151 C153-0172 ภญ. ภาวิณี ธรรมาพิมล ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
152 C153-0173 ภญ. ลลิลทิพย์ ภัทรแสงไทย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
153 C153-0174 ภญ. สวรรยา รัตน์วิจิตต์เวช ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex corp-online
154 C153-0175 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
155 C153-0176 ภญ. สุจิตรา ชูเลิศ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
156 C153-0177 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม corp-online
157 C153-0178 ภก. ปัทม์ ปรีพุทธรัตน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
158 C153-0179 ภญ. รุ่งทิวา ทศานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
159 C153-0180 ภญ. กาญจน์ญาณ์ ทองระอา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
160 C153-0182 ภญ. รวีวรรณ ช่วยบำรุง ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
161 C153-0184 ภญ. อนุช แซ่เล้า ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
162 C153-0185 ภก. วิระพล ภิมาลย์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
163 C153-0186 ภญ. ยุธินันท์ ไวทยะพัธน์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
164 C153-0187 ภญ. จิรพร เลิศสุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
165 C153-0188 ภก. เอกดนัย ชัยมงคลเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
166 C153-0189 ภก. วรชาติ เลิศพิภพเมธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
167 C153-0190 ภก. พณรัฐ พิชัยชาญเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
168 C153-0191 ภญ. ปิยะดา สดสง่า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
169 C153-0192 ภญ. กิดาการ จันทร์อุไร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
170 C153-0193 ภญ. อมรทัศน์ สดใส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
171 C153-0194 ภก. ประธาน สมฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
172 C153-0195 ภญ. กาญจนา หัตถสิน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
173 C153-0198 รศ.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
174 C153-0199 Mr. Arman Goli ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
175 C153-0200 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
176 C153-0201 ภญ. ศุภกานต์ ไมตรีประศาสน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
177 C153-0203 ภญ. อโนชา ชาญประเสริฐ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
178 C153-0204 นางสาว นุตติยา วีระวัธนชัย ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
179 C153-0205 ภก. พงศ์พัฒน์ พรไชยศิลป์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
180 C153-0206 ภญ. ณัชชา ขำละม้าย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
181 C153-0207 ภญ. รัตนาภรณ์ กุลลาวัลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
182 C153-0209 ภญ. พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
183 C153-0210 ภญ. ฉัตรภรณ์ ใจมา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
184 C153-0211 ภญ. น้ำฝน ฉลองกุลศักดิ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
185 C153-0213 ภก. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
186 C153-0214 ภก. วิภาส เมลืองนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
187 C153-0215 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
188 C153-0216 ภก. ประภัสสร์ ลี้โรจนาประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
189 C153-0217 ภก. วิศิษฐ์สิริ ลี้โรจนาประภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
190 C153-0218 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อนทรัพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
191 C153-0219 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
192 C153-0220 ภญ. จิตต์พิศุทธิ์ สามัญ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
193 C153-0221 ภญ. ใบไผ่ ศีลรักษ์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม online
194 C153-0222 ภญ. สุธาทิพย์ สมจริต ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C153-0072 ภญ. สุเพ็ญพร อักษรวงศ์ online 3000 THB
2 C153-0081 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ online 500 THB
3 C153-0122 ภก. วรทย์ ศรีชมภู online 500 THB
4 C153-0153 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี online 3000 THB
5 C153-0162 ภก. จิระเดช ดงรุ่ง online 3000 THB
6 C153-0208 ภก. ทรงพล ศรีนวล online 500 THB
7 C153-0225 ภญ. ยศยา กุลมาศ online 500 THB
8 C153-0226 ภญ. ธนาภรณ์ มณีฉาย online 3000 THB
9 C153-0227 ภญ. จุฑาภรณ์ คงชาติ online 500 THB
10 C153-0228 ภญ. อิศรา วงษ์สวรรค์ online 500 THB
11 C153-0229 ภก. ฉัตรสิริ เจษฎากุลทวี online 500 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C153-0003 ภก. ธนะวิชช์ ปานน้อย (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
2 C153-0020 ภญ. พรินทร สว่างอารมย์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
3 C153-0021 ภก. เอื้อมเดือน ชาวนาเสียว (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
4 C153-0024 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
5 C153-0045 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
6 C153-0049 ภญ. ศตพร สมเลศ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
7 C153-0060 ภญ. ศมนวรรณ ธนประกอบ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
8 C153-0066 ภญ. ชลธิชา ภูมิสุข (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
9 C153-0067 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒนพงศา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
10 C153-0071 ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
11 C153-0080 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
12 C153-0091 ภก. มานะ ชูบรรจง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
13 C153-0121 ภก. ณรงค์ชัย วัฒนะนาวินรัตน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
14 C153-0152 ภญ. สิดารัศมิ์ นันตา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
15 C153-0158 ภญ. พิทิภา วานิชกมลนันทน์ (corp-online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
16 C153-0159 ภญ. อนงค์จิตต์ โดวานิชกุล (corp-online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
17 C153-0181 ภญ. ดวงหทัย หมวดใหม่ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
18 C153-0183 ภญ. จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
19 C153-0196 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
20 C153-0197 ภก. เอกชัย มิตรศิริวัฒน (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
21 C153-0202 ภก. พัชรากร เพียงงาม (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
22 C153-0212 ภญ. จันทรกานต์ เทียนเงิน (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THB
23 C153-0223 ภก. เฉลิมชนม์ พลศรี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
24 C153-0224 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex
500 THB
25 C153-0230 ภญ. ชนกภัค นำศิริกุล (online) ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายในห้องประชุม
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
- ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีความประสงค์จองห้องพักสามารถ download ใบจองห้องพักได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างและติดต่อทางโรงแรมโดยตรงค่ะ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เตรียมตัวให้พร้อม ….. ก่อนเข้าห้องผ่าตัด (ตอนที่ 1)
แพทย์หญิงนวรัตน์ คงศักดิ์ตระกูล (วิสัญญีแพทย์) รศ.บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล (เรียบเรียง) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nbs...
Read this article
EM Ball (อีเอ็มบอล)
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### จากน้ำตาแห่งความทุกข์ระทมของชาวไ...
Read this article
การรักษาแผลเป็นโดยการใช้สารสกัดจากหัวหอม
อาจารย์ ดร.ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://yumadermatology.com/wp-content/uploads/2013/08/What-is-a-Scar-1024x800.jpg ...
Read this article
โรคจากมลพิษในอาคาร: Legionnairs’ disease
รองศาสตราจารย์แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มลพิษที่เกิดภายในอาคาร บ้านเรื...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554