การประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.45-13.15 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-027-08-2563 จำนวน 1 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก โดยมีรายงานผู้ป่วยคนแรกในเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 12 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกือบ 6 แสนคน ในปัจจุบัน ยังไม่มียาจำเพาะในการรักษา COVID-19 แต่มีข้อมูลทั้งระดับ in vitro, สัตว์ทดลอง และการศึกษาเบื้องต้นในมนุษย์ ถึงยาหลายชนิดที่อาจจะใช้ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ เช่น chloroquine, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, favipiravir และ azithromycin และ IL-6 inhibitors (tocilizumab, siltuximab และ sarilumab) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัจจุบันในแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา (immunology) ของโรคติดเชื้อ COVID-19 มีมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชี้นำถึงกระบวนการคิดค้นการใช้ยารักษาโรค COVID-19 ได้ รวมถึงการใช้สมุนไพร โดยพบการศึกษาเบื้องต้นในการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการใช้สมุนไพรของประเทศจีน จนนำมาซึ่งความสนใจต่อสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่มีผลเพิ่มภูมิคุ้มกัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักฐานวิชาการในการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และผลในการรักษาหรือป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักฐานวิชาการ และร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย จึงได้จัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร เภสัชกรประจำแหล่งฝึก แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ จำนวน 800 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail:supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :โทรศัพท์มือถือ: 0875597393

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/7/2563 9:7น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/7/2563 9:7น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/7/2563 9:7น.
- การประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16/7/2563 15:59น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ Herbal Medicine in COVID-19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/7/2563 13:43น.
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนงานประชุมวิชาการออนไลน์ Herbal Medicine in COVID-19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/7/2563 11:43น.
   


 

https://tinyurl.com/y94tkbmh

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C152-0001 ภก. พงศกร กิจเสรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
2 C152-0002 ภญ. พันธ์วิรา เวยสาร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
3 C152-0003 ภญ. กัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
4 C152-0004 ภญ. เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
5 C152-0005 นางสาว ศรินรัตน์ อัครพรพัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
6 C152-0006 ภก. ชาญชัย ศรีปากร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
7 C152-0007 นางสาว เมธาวี ไมตรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
8 C152-0008 นางสาว พรวิภา ต่อตระกูล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
9 C152-0009 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
10 C152-0010 นางสาว สุนิสา แก้วแดง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
11 C152-0011 ภก. สาธิต ดิษฐจร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
12 C152-0012 ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
13 C152-0013 ภญ. อรัญญา จุติวิบูลย์สุข บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
14 C152-0014 ภญ. กนกภรณ์ สวัสดี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
15 C152-0015 นางสาว ธัญนฤธดา แต่งศรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
16 C152-0016 ภญ. ศรัญญา ขุนจัน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
17 C152-0017 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
18 C152-0018 ภก. กัณฑ์อเนก แท่งทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
19 C152-0019 นาย สุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
20 C152-0020 นาย ภาณัฐ เดชะยนต์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
21 C152-0021 ภญ. จุฑามาศ ชนะสุข บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
22 C152-0022 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
23 C152-0023 ภญ. รุจี แพรดำ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
24 C152-0024 ภญ. อิสรีย์ ธนโสภณกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
25 C152-0025 นางสาว วิไลวรรณ ทองใบน้อย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
26 C152-0026 ภญ. ธรณิศ ประตังถาโต บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
27 C152-0027 ภญ. อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
28 C152-0028 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
29 C152-0029 ภก. แสง อุษยาพร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
30 C152-0030 นางสาว รุ่งอรุณ อรัญชราธร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
31 C152-0031 นางสาว บารมี จารุปราโมทย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
32 C152-0032 ภญ. สลิลทิพย์ อภิชาติพันธุ์กวี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
33 C152-0033 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
34 C152-0034 ภญ. อรัญญา มูลงาม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
35 C152-0035 ภญ. ปิยรัตน์ ธรรมโชติวร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) corp-online -
36 C152-0036 นางสาว ทิพย์ธัญญา สนธิระ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) corp-online -
37 C152-0037 ภก. ภทรชัย พรปัญญานุกูล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) corp-online -
38 C152-0038 ภก. ชาลี ทองเรือง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
39 C152-0039 ภก. อวัช ศตวาณิชพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
40 C152-0040 ภก. อาภรณ์ เวชประสิทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
41 C152-0041 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
42 C152-0042 ดร. จันจิรา อินตรา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
43 C152-0043 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
44 C152-0044 ภญ. สุชาวดี จงโชติชัชวาลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
45 C152-0045 ภญ. สมชนก ปัญญากาวิน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
46 C152-0046 ภญ. ธันย์ชนก ศิริรักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
47 C152-0047 ภก. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
48 C152-0048 ภญ. สรัลพร สุนทรโชติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
49 C152-0049 ภญ. สหัตยา พงศ์ประยูร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
50 C152-0050 ภญ. วรรณิษา อิทธิธเนศ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
51 C152-0051 ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
52 C152-0052 ภญ. วงศ์เดือน ถิรศรีนิล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
53 C152-0053 ภญ. อมรทัศน์ สดใส บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
54 C152-0054 นาง อลิศรา พลับสกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
55 C152-0055 ภญ. จิราวรรณ เวียงหิรัณย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
56 C152-0056 ภก. พีรดนย์ ยุไร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
57 C152-0057 ภญ. กฤศญา ชัยทัศวัฒนา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
58 C152-0058 ภญ. พิริยาพร พุทธธนะพิทักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
59 C152-0059 นางสาว ธนัชพร นุตมากุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
60 C152-0060 นางสาว กัลยาณี กฤษณกาฬ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
61 C152-0061 ภญ. ณัฐชานันท์ วรนิตินุวัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
62 C152-0062 ภญ. อาทิตา ดิจค์สตรา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
63 C152-0063 ภก. ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
64 C152-0064 นางสาว สุปรียา ตันติพัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
65 C152-0065 ภญ. รุ่งเพชร แก้วเกษ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
66 C152-0066 ภญ. กนกวรรณ สุชสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
67 C152-0067 ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
68 C152-0068 ภญ. พันธุ์ทิพย์ พึ่งวัฒนาพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
69 C152-0069 ภก. ธนพล นามพร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
70 C152-0070 ภญ. กิติยาพร รัตนถาวรกิติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
71 C152-0071 ภญ. ลลิตา วีระเสถียร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
72 C152-0072 นาย ธัชพล มีมินท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
73 C152-0073 ภก. ประมนัส ตุ้มทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
74 C152-0074 ภญ. พิมพรรณ ลาภเจริญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
75 C152-0075 ภญ. สุนิศา มุกนนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
76 C152-0076 ภญ. รินรดา อนรรฆวี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
77 C152-0077 ภญ. นริศา คำแก่น บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
78 C152-0078 ภญ. ทวีพร กิจถาวรชัยสกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
79 C152-0079 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
80 C152-0080 นางสาว ลัดดา พันธ์พฤกษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
81 C152-0081 ภญ. มณฑารพ ยมาภัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
82 C152-0082 นาย สิทธิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
83 C152-0083 นางสาว พรสุดา ภูมิสิงห์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
84 C152-0084 นางสาว กิตติยา ศรีธนสาร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
85 C152-0085 ภญ. อภัสรา ตรีเนตร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
86 C152-0086 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
87 C152-0087 ภก. ปริญญา เปาทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
88 C152-0088 ภญ. ศตพร สมเลศ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
89 C152-0089 ภญ. ธิติภา ล้อพงค์พานิชย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
90 C152-0090 ภญ. วิภาพร เสรีเด่นชัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
91 C152-0091 ภก. กอบชัย ลออรัตน์กุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
92 C152-0092 ภญ. ปิยนุช ทองผาสุก บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
93 C152-0093 ภญ. ล้อมดาว ไพโรจน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
94 C152-0094 นาย วิชาญ ลภาไพโรจน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
95 C152-0095 นาย จีรชัย หิรัญสิริสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
96 C152-0096 นางสาว อมรรัตน์ ธานินทราวัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
97 C152-0097 ภญ. สิริญา อภิวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
98 C152-0098 ภญ. ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
99 C152-0099 ภญ. ปัณฑิตา ชิตเพชร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
100 C152-0100 นางสาว ปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
101 C152-0101 ภญ. ลักษณา เจริญใจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
102 C152-0102 ภญ. รัชดา ตันติธาดาพิทักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
103 C152-0103 นางสาว Kamonwan Banchuen บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
104 C152-0104 ภญ. ศิรินทร์ ทวีกิจไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
105 C152-0105 นาง พรทิพย์ บุญสร้าง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
106 C152-0106 ภก. Tanjaree Wongboongam บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
107 C152-0107 ภก. นพดล จงเจิดศักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
108 C152-0108 ดร. พวงผกา ตันกิจจานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
109 C152-0109 นาย อดิศักดิ์ สุมาลี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
110 C152-0110 ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
111 C152-0111 ภก. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
112 C152-0112 นางสาว รัตนา อินทเกตุ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
113 C152-0113 นางสาว ธิดารัตน์ น้อมมนัส บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
114 C152-0114 ภญ. ประภาศรี สินสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
115 C152-0115 ภญ. ณิชนันท์ จึงเจริญพรเดช บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
116 C152-0116 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
117 C152-0117 ภญ. สุธิอร โลหะวิทยานันท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
118 C152-0118 ภญ. ปทุมมาศ สิริกวิน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
119 C152-0119 ภญ. ทศพร ทวีวรรณบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
120 C152-0120 พญ. เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
121 C152-0121 พญ. นิลเนตร วีระสมบัติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
122 C152-0122 นาง จุฑาพร นัยสงวนศรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
123 C152-0123 ภญ. บุญญาภา หวังวัฒนา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
124 C152-0124 ภญ. ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
125 C152-0125 ภญ. วันดี ญาณไพศาล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
126 C152-0126 ภญ. ไอรินทร์ อมรนิยมพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
127 C152-0127 ภญ. อริสรากรณ์ ศิรินามารัตนะ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
128 C152-0128 ภญ. ชุดาภา อินประสงค์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
129 C152-0129 ภญ. ชฎา จารุวงศ์วณิชย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
130 C152-0130 ภญ. ธนภรณ์ ภาณุประยูร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
131 C152-0131 ภญ. อัญชสา ธนากิตตินนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
132 C152-0132 ภก. วรรณพัทธ เตไชยกูล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
133 C152-0133 ภญ. วรอนงค์ พฤกษากิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
134 C152-0134 ภญ. ธนภรณ์ ศิรกาญจนโรจน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
135 C152-0135 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
136 C152-0136 นางสาว จุฑรัตน์ เสรีวัตร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
137 C152-0137 ภญ. ศิรประภา สุทธิพรหมพันธุ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
138 C152-0138 ภญ. อุไรพรรณถ หอประสิทธิ์กุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
139 C152-0139 นางสาว เพ็ญพรรณ ขันรินทร์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
140 C152-0140 ภญ. สุชาลินี จันทวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
141 C152-0141 ภก. อัครวัฒน์ สินวิรัชพงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
142 C152-0142 ภญ. วณัฐชยา แก้วเหมือน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
143 C152-0143 ภญ. นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
144 C152-0144 ภญ. ปองทิพย์ สิทธิสาร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
145 C152-0145 นางสาว วนิดา ไทรชมภู บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
146 C152-0146 ภญ. พิจิตรา รัตนไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
147 C152-0147 ภญ. นุชนาโ กิจเจริญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
148 C152-0148 ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
149 C152-0149 ภญ. รุ้งตะวัย สุภาพผล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
150 C152-0150 ภก. วราพี ยะหะยอ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
151 C152-0151 ภญ. ธิติมา เพ็งสุภาพ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
152 C152-0152 ภญ. ศรีมุกดา อาจหาญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
153 C152-0153 ภญ. จีรภา เพ็ญจันทร์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
154 C152-0154 ภญ. ชนากานต์ สุวรรณจินดาชัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
155 C152-0155 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
156 C152-0156 ภญ. สุรีย์พร ปราถนาดี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
157 C152-0157 ภญ. ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
158 C152-0158 ภญ. ณัชกร ล้ำเลิศกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
159 C152-0159 ภญ. นวลชนก วงค์สัมพันธ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
160 C152-0160 ภญ. ชุติมา เพ็ชรประยูร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
161 C152-0161 ภญ. มณฑินี ชมมณฑา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
162 C152-0162 ดร. ถาวรีย์ ถิละเวช บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
163 C152-0163 นางสาว ขวัญนรา นราจีนรณ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
164 C152-0164 นางสาว สุธาทิพย์ มหาเจริญสิริ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
165 C152-0165 พญ. จารุมน ผลงาม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
166 C152-0166 ภญ. นวลนุช เลิศไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
167 C152-0167 ภญ. ณัฏฐธยาน์ สิทธิศักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
168 C152-0168 ภก. สุพจน์ วิศิษฎ์วรณัฐ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
169 C152-0169 ภญ. พัชรี เลาหพันธ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
170 C152-0170 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
171 C152-0171 ภญ. ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
172 C152-0172 ภญ. มรกต อนันต์วัฒนกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
173 C152-0173 ภก. ตรีวิทย์ สุขยิ่ง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
174 C152-0174 ภญ. ณัฐกานต์ ไพรัตนากร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
175 C152-0175 ภญ. วิจิตรา ทองสว่าง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
176 C152-0176 ภญ. กานต์ธีรา จิ๋วพัฒนกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
177 C152-0177 ภญ. รักษ์จินดา วัฒนาลัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
178 C152-0178 ภก. ธิรารัตน์ วัชรินทร์พร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
179 C152-0179 ภก. ทวีทรัพย์ ตั้งโพธิธรรม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
180 C152-0180 ภก. ยืนยง ไชยยงค์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
181 C152-0181 ภญ. อัญชลี สวัสดิ์พาณิชย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
182 C152-0182 ภญ. สุปรียา ศรีทับทิม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
183 C152-0183 ดร. เพ็ญภพ พันธุ์เสือ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
184 C152-0184 ดร. นภัสสร เพียสุระ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
185 C152-0185 ภญ. ลลิตา พรหมสุวรรณศิริ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
186 C152-0186 ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
187 C152-0187 ภญ. สุนทรี กาญจนางกูรพันธุ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
188 C152-0188 ภญ. อัญชลี เหรัญญิกานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
189 C152-0189 ภญ. วราภรณ์ สุวกูล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
190 C152-0190 ดร. วราภรณ์ มลิลาศ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
191 C152-0191 ภญ. พัชรี โฆษิตวัฒนะกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
192 C152-0192 พทป. สิริวรรณ คำขวัญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
193 C152-0193 ดร. Vallerut Pobkeeree บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
194 C152-0194 ภญ. จุฑามาศ เข็มทองสกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
195 C152-0195 ดร. ศุภเกียรติ คำบุทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
196 C152-0196 ภญ. บุปผา รอดเสียงล้ำ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
197 C152-0197 พญ. วสากร เกตุประยูร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
198 C152-0198 นางสาว สญามล เสนาพรม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
199 C152-0199 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
200 C152-0200 ภญ. พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
201 C152-0201 ภญ. วิสาขา นิมิตรวาน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
202 C152-0202 ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
203 C152-0203 ภก. กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
204 C152-0204 ภญ. อภิญญา สันธนาภรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
205 C152-0205 นางสาว อรสา สุริยาพันธ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
206 C152-0206 ภก. อดิศักดิ์ จรูญเลิศสกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
207 C152-0207 ภญ. ศิริมา สุดวิลัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
208 C152-0208 ภญ. มนฤดี สุขมา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
209 C152-0209 ภก. ศุภณัฐ มโนชมภู บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
210 C152-0210 ภญ. อรอุมา โต๊ะยามา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
211 C152-0211 นางสาว ภัทราพร บุญมี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
212 C152-0212 ภญ. กรรณิการ์ ราชา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
213 C152-0213 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
214 C152-0214 ภญ. วรรณี ผาณิตพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
215 C152-0215 ภญ. มธุรส จิ๋วปัญญา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
216 C152-0216 ภญ. ชนม์ณกานต์ รักษ์กลวัชร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
217 C152-0217 ภญ. ศุภาพิชญ์ สุภาพ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
218 C152-0218 ภก. ชัยชาญ ชื่นตา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
219 C152-0219 ภก. กันตพงศ์ วงศ์เอนกเกษม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
220 C152-0220 ภญ. กนกสุดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
221 C152-0221 ภก. นางจันท์พิสุทธ์ ศักดิ์เจริญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
222 C152-0222 ภญ. กัลยา ภราไดย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
223 C152-0223 นางสาว ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
224 C152-0224 ภญ. อมลรุจี บุญรอด บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
225 C152-0225 ภก. ชัยสัณฑ์ ศรีวิชชุพงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
226 C152-0226 ภก. สัญชัย ก๊กศรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
227 C152-0227 นาง สุมนัสสา วาจรัต ภิญโญวัฒนชีพ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
228 C152-0228 ภก. สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
229 C152-0229 ภญ. สุภี เกตุจินากูล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
230 C152-0230 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
231 C152-0231 ผศ.ดร. อนงนาฎ ไพนุพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
232 C152-0232 ภญ. ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
233 C152-0233 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
234 C152-0234 นางสาว ปัญญนุช วงศ์บุญมาก บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
235 C152-0235 ภญ. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
236 C152-0236 ภญ. ยุวพรรณ อนุวงศ์นวรัตน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
237 C152-0237 ภญ. ณัฐณิชา รุ่งตรานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
238 C152-0238 ภญ. พลอยพรรณ โพธิสุนทร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
239 C152-0239 ดร.ภญ. เทพิน จันทร์มหเสถียร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
240 C152-0240 ภก. สุรพล นธการกิจกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
241 C152-0241 นางสาว วารุณี ทองกร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
242 C152-0242 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
243 C152-0243 นางสาว นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
244 C152-0244 ภญ. กฤติมา โภชนสมบูรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
245 C152-0245 ดร. อชิดา จารุโชติกมล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
246 C152-0246 นพ. Werawath Mahatthanatrakul บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
247 C152-0247 ภญ. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
248 C152-0248 ภญ. รัตนา อินทรานุปกรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) corp-online -
249 C152-0249 ภญ. มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) corp-online -
250 C152-0250 ภญ. สุวรรณา สุดกรยุทธ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
251 C152-0251 ภก. ชฎาวรรณ โชติวิเชียร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
252 C152-0252 ภญ. ศุภกัญญา กุมกาญจนะ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
253 C152-0253 ภก. สุเพียร สุทธานุรักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
254 C152-0254 ภญ. บุษกร มโนทรัพย์ศักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
255 C152-0255 ภก. ศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
256 C152-0256 ภญ. พรรัตน์ หวังสิทธิเดช บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
257 C152-0257 ภก. พงศ์เทพ พุกะนัดด์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
258 C152-0258 ภญ. ชุติมน หมื่นแก้ว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
259 C152-0259 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
260 C152-0260 ดร. สมศักดิ์ นวลแก้ว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
261 C152-0261 ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
262 C152-0262 ภญ. วันจันทร์ ปุญญวันทนีย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
263 C152-0263 ภญ. สุเมทนี เพิ่มชาติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
264 C152-0264 นาย ภัทรเดช บุญนนทกาณจน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
265 C152-0265 ภญ. ศิรินารถ วาสนะวัฒน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
266 C152-0266 ภญ. บุณฑรี ศิริวาริน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
267 C152-0267 ภญ. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
268 C152-0268 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ชาญศิริธนาวัฒน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
269 C152-0269 ภญ. วันวิภา เลิศวิทยากรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
270 C152-0270 ภญ. ประอร นิ่มพินิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
271 C152-0271 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
272 C152-0272 ภก. ภูวดล หมื่นระย้า บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
273 C152-0273 ภญ. วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
274 C152-0274 ภญ. จิรกันยา พงษ์เสฐียร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
275 C152-0275 ภญ. นริศรา อุปชา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
276 C152-0276 ภญ. อรรถวดี แซ่หยุ่น บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
277 C152-0277 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
278 C152-0278 ภญ. สุภัสสร เงินพันธุ์วาทย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
279 C152-0279 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอมาน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
280 C152-0280 นางสาว สุรัสวดี เครือหงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
281 C152-0281 ภญ. ภควดี จันปุ่ม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
282 C152-0282 ภญ. ปนัดดา ไชยฮะนิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
283 C152-0283 ภญ. สุรัตนา อำนวยผล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
284 C152-0284 ภก. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
285 C152-0285 ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
286 C152-0286 ภญ. ฆอบเสาะ หะสาเมาะ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
287 C152-0287 ภญ. วริมา วงศ์พาณิชย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
288 C152-0288 ภญ. ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
289 C152-0289 ภญ. ปัทมวรรณ เผือกผ่อง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
290 C152-0290 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
291 C152-0291 ภญ. สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
292 C152-0292 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
293 C152-0293 ภญ. เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
294 C152-0294 ภญ. ระพีพรรณ ฉลองสุข บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
295 C152-0295 ภญ. ฉัตรมณี ชุณหชวาลวงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
296 C152-0296 นาย อภิสิทธิ์ พรหมสุวรรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
297 C152-0297 ภญ. สุธาสินี พานทอง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
298 C152-0298 นางสาว กนกพร อะทะวงษา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
299 C152-0299 ภญ. อัมพวรรณ ศรีวิไล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
300 C152-0300 ภก. ธนากร รุ่งประเสริฐ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
301 C152-0301 พจ. สุชานุช พันธุ์เจริญศิลป์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
302 C152-0302 ภญ. อัมพา วุฒิสมบูรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
303 C152-0303 ภญ. สุมาลี ไชยธีรภิญโญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
304 C152-0304 ภญ. สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
305 C152-0305 ภญ. มนัสวี รัตนพัวพันธ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
306 C152-0306 ภก. ปพน นิลแก้ว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
307 C152-0307 ดร. กรเอก สุชาวรีย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
308 C152-0308 นางสาว ศิริภา ศิริวิวัฒน์เจริญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
309 C152-0309 ภญ. อัญชลี สถิรกุล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
310 C152-0310 ภญ. กุลธิดา ไชยจินดา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
311 C152-0311 ภญ. วิลาสินี ซาโตะ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
312 C152-0312 ภก. ชาญชัย ธรรม​ร่ม​ดี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
313 C152-0313 ภก. พัชรากร เพียงงาม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
314 C152-0314 ภญ. กรชนก อุตมะพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
315 C152-0315 ภญ. นรวรรณ อาศิรพรพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
316 C152-0316 ภญ. นันทรัตน์ วัฒนผาสุกานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
317 C152-0317 ภญ. นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
318 C152-0318 ภก. สมชาย ชัยประเสริฐ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
319 C152-0319 ภญ. เขมจิรา เนียมหลาง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
320 C152-0320 ภญ. กนกสุดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
321 C152-0321 ภญ. วนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
322 C152-0322 ดร. วนิดา ชื่นตา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
323 C152-0323 ดร. สุขสันต์ พีรพัฒน์ดิษฐ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
324 C152-0324 รศ.ดร.ภญ. เจษฎี แก้วศรีจันทร์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
325 C152-0325 ภญ. ลักษมี ผลประเสริฐศรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
326 C152-0326 ภญ. นันท์นภัส กรรำ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
327 C152-0327 นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ดอน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
328 C152-0328 ภก. พินิต ชินสร้อย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
329 C152-0329 ภญ. ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
330 C152-0330 ภก. ธเนศ ศรีมติมานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
331 C152-0331 ดร. วนะพร ทองโฉม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
332 C152-0332 นางสาว วุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
333 C152-0333 ภญ. กัลยา เจะอาลี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
334 C152-0334 ภก. นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
335 C152-0335 ภญ. อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
336 C152-0336 ภญ. พรรษา เอี่ยมระหงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
337 C152-0337 นาย ฐากูร ฐิติเศรษฐ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
338 C152-0338 ภญ. ช่อผกา กรธนไพศาล บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
339 C152-0339 นางสาว รุษมานีย์ ขุนแผน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
340 C152-0340 ภญ. อรทัย บุญชัยสิทธิพงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
341 C152-0341 ภญ. ฐานิตา สินชัยกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
342 C152-0342 นางสาว ธนัชพร คงไชย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
343 C152-0343 นางสาว ชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
344 C152-0344 นางสาว สุมิตรา ปัดชากาว บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
345 C152-0345 ภก. อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
346 C152-0346 ภญ. ชษวรรณ กระต่ายเผือก บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
347 C152-0347 ภก. กวินภพ ตั้งนวสิน บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
348 C152-0348 ภญ. ศมนวรรณ ธนประกอบ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
349 C152-0349 ภญ. เกศรา ยศประสิทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
350 C152-0350 ภญ. สิริวรร ฉายะศรีวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
351 C152-0351 ภญ. มุกดารัตน์ ศรีวานิชภูมิ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
352 C152-0352 ภญ. พันธ์วิรา เวยสาร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
353 C152-0353 นางสาว ทิพย์สุดา จี้ประดับ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
354 C152-0354 นางสาว อภิชญา ปาลา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
355 C152-0355 ภก. ณัชฎ์ฐกิตต์ ตีระเจริญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
356 C152-0356 ภก. ดนุพล มิตรรัตน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
357 C152-0357 นางสาว สุวิมล สุมลตรี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
358 C152-0358 ภญ. บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
359 C152-0359 ภก. รัฐสภา เดือนเพ็ญ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
360 C152-0360 ภญ. สุพิชญา ภูมิสาขา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
361 C152-0361 ภญ. สิริญา ศรีธร บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
362 C152-0362 ภญ. ศริญญา แก้วประสิทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**รู้รอบตอบชัด สารพัด “ยาลดกรด”
นศภ. ณภัทร สัตยุตม์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### สำหรับคนที่มีนิสัยรับประทานรสจัด รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ชอบรับประทานกาแฟ รับประท...
Read this article
อาหารเป็นพิษ ... 5 คำถามที่พบบ่อย
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) เกิดจากต้นเหต...
Read this article
สเปรย์พริก?..สเปรย์พริกไทย?..Pepper spray? อะไรกันแน่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ข่าวฆ่าข่มขืนบนขบวนรถไฟสายใต้ ได้สร้า...
Read this article
ยาฆ่าเชื้อกับการตั้งครรภ์และให้นมบุตร
นศภ. ชนัญญา สุขโสภณ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### “ปวดหัว ตัวร้อน มีไข้สูงขณะตั้งค...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554