โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 1, 8, 15 และ 22 เดือน สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 14.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-024-08-2563 จำนวน 9.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   


การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้พืชสมุนไพร เพื่อการการระบุชนิดพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยให้ถูกชนิดตามหลักการที่ถูกต้อง พืชสมุนไพรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและการเตรียมยาแผนไทยนั้นเป็นเครื่องยาสมุนไพรที่ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการระบุแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการฝึกฝนทักษะที่จะนำไปสู่การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องโดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ การจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex เพื่อลดผลกระทบจากสถานะการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมนี้ได้อย่างสะดวกในการเข้ารับการอบรม และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ท่าน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: headpypb@mahidol.ac.th เบอร์ 086-384-4689  โทรศัพท์ :โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่องสมุนไพรและเครื่องไทย หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/7/2563 11:7น.
- ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/7/2563 14:41น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/7/2563 14:43น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/7/2563 14:43น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/7/2563 14:43น.
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสมุนไพรและเครื่องไทย หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/7/2563 14:12น.
   


 

https://tinyurl.com/y9a3upjx

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C151-0001 นางสาว จันทิมา สุวรรณ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
2 C151-0003 นางสาว ระพีพร ชนะภักดิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
3 C151-0006 ภก. สุเพียร สุทธานุรักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
4 C151-0007 นาย คณธัช ดวงมณี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
5 C151-0008 ดร. พิชญดา เกตุเมฆ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
6 C151-0009 นางสาว อาณดา จิระสกุลไทย บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
7 C151-0010 ภญ. ธันย์ชนก ศิริรักษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
8 C151-0011 ภญ. นภัสสร ฉันทธำรงศิริ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
9 C151-0012 นาย ชอบ ปานมา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
10 C151-0013 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
11 C151-0014 นาย พีระศักดิ์ ลงยันต์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
12 C151-0015 ภก. ธีระพงษ์ อาญาเมือง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
13 C151-0016 ภญ. พจนา แสนศิริ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
14 C151-0017 ภญ. ยุวพา เทียบวงษ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
15 C151-0018 นาย ภาณัฐ เดชะยนต์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
16 C151-0019 นางสาว ขวัญชนก หมอกมืด บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
17 C151-0020 ภญ. ขวัญชญานวิศ มาชะนา บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
18 C151-0021 ดร. ณิชกานต์ ภีระคำ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
19 C151-0022 ภญ. เจนจิรา อังศุสิงห์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
20 C151-0023 ภญ. วรารัตน์ เชื้อเวียง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
21 C151-0024 นางสาว ธนพร ลิมปะพันธุ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
22 C151-0025 ดร. ผกากรอง ทองดียิ่ง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
23 C151-0026 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
24 C151-0027 ดร. ศรีโสภา เรืองหนู บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
25 C151-0028 นางสาว รัตนา อินทเกตุ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
26 C151-0029 ดร. มิ่งกมล หงษาวงศ์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
27 C151-0030 ภญ. เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
28 C151-0031 นางสาว วิลัสณา พูนพัฒน์พิบูลย์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
29 C151-0032 นางสาว ผุสดี ดำเกิงสุรเดช บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
30 C151-0033 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
31 C151-0034 นางสาว รสสุคนธ์ กลิ่นหอม บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
32 C151-0035 นาย ปฐมพงษ์ เผือกลี บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
33 C151-0036 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
34 C151-0037 นางสาว วิภาวรรณ อัครภานนท์ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
35 C151-0038 นางสาว รัตนนุช มาธนะสารวุฒิ บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C151-0002 นางสาว อัชฌา สมนึก (online) บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
4500 THB
2 C151-0004 นางสาว วิภาวี จันทศรี (online) บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
4500 THB
3 C151-0005 นางสาว อัญทิวา อุ่นไธสง (online) บุคคลทั่วไป (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
4500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**โปรดนำยาที่ใช้เป็นประจำไปโรงพยาบาลด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://s.hswstatic.com/gif/10-ways-hospital-construction-can-go-green-1....
Read this article
มะระขี้นก
รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### มะระขี้นก (Momo...
Read this article
วัคซีนโควิด-19 ตอนที่ 1 : จากจุดเริ่มต้นสู่การศึกษาทางคลินิก
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://dp9bxf2pat5uz.cloudfront.net/wp-content/uploads...
Read this article
เครื่องสำอางนาโน ให้ประโยชน์หรือเป็นอันตราย?
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://wnninterviewsociety.files.wordpress.com/2013/05/512-rows_of_lipstick_...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554