โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-02-2563 จำนวน 4.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัยตามหลักอนุกรมวิธานพืชนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของงานวิจัย เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของการทำวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์และเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยเหตุนี้การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ถูกต้องจึงถือได้ว่าเป็นการประกันคุณภาพของงานวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนแรกและมีส่วนช่วยให้การยื่นต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
พิพิธภัณฑ์พืชเป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชในรูปแบบของตัวอย่างแห้ง (herbarium specimen) และตัวอย่างดอง (spirit collection) เพื่อการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของพืช และให้บริการอ้างอิงแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ของพืช ซึ่งพิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดย New York Botanic Gardens ในฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Index Herbariorum สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีพิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพียงแห่งเดียว นั้นคือ พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอักษรย่อตามที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล Index Herbariorum ว่า PBM
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำหลักอนุกรมวิธานพืชมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพืชสมุนไพรแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้การจัดโครงการดังกล่าวยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสอบแหล่งที่มาทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องของ พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ (PBM) ของภาควิชาฯ อีกช่องทางหนึ่ง

กลุ่มเป้าหมาย:

นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ จำนวน 30 - 50 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: headpypb@mahidol.ac.th โทรศัพท์มือถือ: 096-971-7486  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 1,000.00 THB
ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/1/2563 16:11น.
- ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/2/2563 14:37น.
- โครงการอบรมการจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพร หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/2/2563 15:32น.
- กำหนดการ_ตัวอย่างพืชสมุนไพร_20200214 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/2/2563 15:32น.
   


 

https://tinyurl.com/y8pqtbch

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C147-0001 สพ.ญ. สุขฤทัย บุญมาไสว ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
2 C147-0002 สพ.ญ. อาภรณ์ ลี้สมบุญ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
3 C147-0003 นาย กฤษณะ พวงระย้า ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
4 C147-0004 ภก. พินิต ชินสร้อย ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
5 C147-0005 นาง เบญจวรรณ ลีนิน ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
6 C147-0007 นางสาว ธรียา แสงเพ็ชร ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
7 C147-0008 นางสาว อนงค์นุช ทุมปัด ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
8 C147-0009 นางสาว พรนิมิต สุขขะ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
9 C147-0010 นางสาว โนรีนี อาลี ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
10 C147-0011 นาง สิริพร วรรณชาติ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
11 C147-0012 นางสาว ศิริจันทร์ ตาใจ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
12 C147-0013 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
13 C147-0014 นาง ไกรศรี ศรีทัพไทย ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
14 C147-0015 นางสาว รัตนา อินทเกตุ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
15 C147-0017 นางสาว อาทิตยา เสมอวงษ์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
16 C147-0018 นางสาว วิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
17 C147-0020 ภญ. พุทธิพร คงแก้ว ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
18 C147-0022 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
19 C147-0023 ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
20 C147-0026 นางสาว ลักษิกา ปานออก ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
21 C147-0028 ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
22 C147-0029 นางสาว วลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
23 C147-0030 ภญ. เจนจิรา อังศุสิงห์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
24 C147-0031 นาย ประนต แก้วทิพย์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
25 C147-0032 นาย วรนันท์ จันทร์เจิดหล้า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
26 C147-0033 ภญ. พิมพิกา กาญจนดำเกิง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
27 C147-0034 ผศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
28 C147-0035 นางสาว ศิรินทร์ ศิริรักษ์ไพศาล ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
29 C147-0036 นางสาว อทิตติยา ภัทราพรนันท์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
30 C147-0037 นางสาว อรทัย โกศล ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
31 C147-0038 นางสาว พิชญ์กานดา ปานสัมฤทธิ์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
32 C147-0039 นางสาว อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C147-0040 ภก. อดิศักดิ์ ถมอุดทา ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
34 C147-0041 นางสาว ชุมาพร รถสีดา ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
35 C147-0042 นาย ณัฐพล พรมแก้ว ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
36 C147-0043 นางสาว เจนนี่ เจา ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
37 C147-0044 นางสาว ลลิตา เกตุหิรัญ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
38 C147-0045 ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
39 C147-0047 นางสาว วิภาวี นิละปะกะ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
40 C147-0048 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C147-0049 นางสาว ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
42 C147-0050 นาย อาวุธ หงษ์ศิริ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
43 C147-0051 นางสาว เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
44 C147-0052 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C147-0053 นาย บุญหลง ศรีบัว ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
46 C147-0054 ดร. สุพนิดา วินิจฉัย ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
47 C147-0055 นางสาว นัดดามาศ โตมอญ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
48 C147-0056 นางสาว ณิชาภา ธีรกุลกานนท์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
49 C147-0057 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
50 C147-0058 ผศ.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C147-0059 ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
52 C147-0060 ภก. Napadol Thanyahan ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 online
53 C147-0063 ดร. มิ่งกมล หงษาวงศ์ ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
54 C147-0064 ภญ. สาลินี ณ ระนอง ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
55 C147-0065 ภญ. ปรัชญาพร อินทองแก้ว ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
56 C147-0066 ภญ. ประภาพรรณ สุขพรรณ์ ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
57 C147-0067 ดร. สกล มงกุฎ ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
58 C147-0068 ดร. เฌออัญณ์ ลิ้มญาดา ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
59 C147-0069 ภญ. วราภรณ์ เตียงธวัช ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
60 C147-0070 นาย ธัชพล มีมินท์ ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
61 C147-0072 นางสาว นงเยาว์ เทพยา ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 online
62 C147-0073 ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
63 C147-0074 อ.ดร. ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
64 C147-0075 อ.ดร. เมธี พุ่มทุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
65 C147-0076 คุณ ขวัญชนก วีระศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
66 C147-0077 อ.ดร.ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C147-0006 ดร. อรุณรัศมี แสงศิลา (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
2 C147-0016 ภญ. ธันย์ชนก ศิริรักษ์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
3 C147-0019 นางสาว โชติกา เทียบคำ (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
4 C147-0021 ภก. ยศนนท์ พัฒนศรีโรจน์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
5 C147-0024 นาย สืบสกุล ขุนเทพ (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
6 C147-0025 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
7 C147-0027 นาย ธนัช นาคะพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
8 C147-0046 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ร้อยกิ่ง (online) ค่าลงทะเบียน ภายใน 17 มกราคม พ.ศ. 2563
1000 THB
9 C147-0061 พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว (online) ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1500 THB
10 C147-0062 พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์ (online) ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1500 THB
11 C147-0071 คุณ แน่งน้อย แสงเสน่ห์ (online) ค่าลงทะเบียน ตั้งแต่ 18 มกราคม - 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1500 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตอนที่ 3: สนุกกับการผลิตเจลสมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมบูรณ์ เจตลีลา อาจารย์ ดร. ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### &nb...
Read this article
โรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://study.com/cimages/multimages/16/hiperactividad_large.jpg ### &n...
Read this article
โควิด-19 กับ ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
อาจารย์ ดร. กภญ.ยิ่งรัก บุญดำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://dlg7f0e93aole.cloudfront.net/wp-content/uploads/shutterstock_1623123...
Read this article
ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร
ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุลภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554