ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ยินดีต้อนรับ

Welcome to Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)

โปรดเลือกบริการที่ท่านต้องการ

ศูนย์วิเคราะห์ฯ (ฝ่ายเคมี)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านเคมีสำหรับวัตถุดิบ (raw material) และผลิตภัณฑ์ยา (finish drug product) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) หรือการทดสอบด้านเคมีอื่นๆ

โทรศัพท์: 095-562-7679, 02-354-4320

โทรสาร: 02-354-4320

อีเมล์: labiso.mahidol@hotmail.com

ดูข้อมูลในเวปไซต์เพิ่มเติม

ศูนย์วิเคราะห์ฯ (ฝ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สารสกัดสมุนไพร ผงสมุนไพร หรือ ยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร เป็นต้น

โทรศัพท์: 096-812-3539

อีเมล์: mucapqnp@gmail.com

ดูข้อมูลในเวปไซต์เพิ่มเติม

ศูนย์วิเคราะห์ฯ (ฝ่ายจุลชีววิทยา)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา เช่น การทดสอบการปราศจากเชื้อ (sterility test) ในผลิตภัณฑ์

โทรศัพท์/โทรสาร: 02-644-8692

อีเมล์: capq_micro@hotmail.com