ระบบกรอกประวัติเข้าศึกษา Online

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

 

ขอแสดงความยินดีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน โปรดกรอกประวัติส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ นอกจากประวัติส่วนตัวแล้วท่านต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ก่อนทำการเข้าระบบกรอกประวัติ

  • ไฟล์รูปภาพของตัวท่านในชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา แนวตั้ง หน้าตรง ไฟล์ชนิด .jpg หรือ .jpeg ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมข้อมูลทางการเงิน
  • ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา และความสนใจพิเศษ
  • ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ
หากท่านมีข้อมูลข้างต้นครบแล้วสามารถเริ่มกรอกประวัติได้ทันที


เข้าระบบกรอกประวัติ

เลขประจำตัวประชาชน
ประเภทการสอบคัดเลือก
เลขที่ใบสมัคร
รหัสป้องกัน
CAPTCHA Image

โปรดกรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นลงในช่องด้านล่าง
อ่านไม่ออก? คลิกเพื่อเปลี่ยนรูป

การแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่นี่


หรือ Scan ที่นี่เพื่อกรอกบนมือถือ