ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  377 Views

โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา

คณะฯ ยึดมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพ โดยไม่ยอมให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวนักศึกษามาเป็นอุปสรรค ทุกๆ ปีคณะฯ มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมกันให้ทุนแก่นักศึกษาของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทสมาธิและเวลากับการเรียนอย่างเต็มที่ สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และไม่ต้องกังวลว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว และนำไปสู่สุขภาพจิตที่ สามารถมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี คณะฯ ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือนี้ เพื่อสร้างเภสัชกรที่ดีออกไปรับใช้สังคม

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220510125253J3J3V ไพลิน พัดชากุล 10,000.00 Application เสร็จสมบูรณ์
20220331115900RB5PO ไม่ประสงค์แสดง 4,000.00 Application เสร็จสมบูรณ์
20220329150705BDMW0 ไม่ประสงค์แสดง 10,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20220321070254R4TN6 อาทิตย์ ตันทรบันฑิตย์ 500.00 Application เสร็จสมบูรณ์
20220306220215GS6Q4 อริย์ธัช โผนประสิทธิ์ 10,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20220304224238YDHTO วิมลรัตน์ ภัทรเมธีวิญญู ไม่ประสงค์แสดง QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20220303092928PGCHE ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20220110133018T29AC สมเจต ไลน์วุฑฒิ์ 10,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
20220110132731K0ZKA รัตติกาล ช่างเสียง 2,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
202201101325402Z4UR กฤษกร อินทรสูต 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Research

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Dermo

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช และ Gift set VIVA Dermo
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา