งานประชุมวิชาการ

เพิ่มเพื่อน
คลิกและเพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวงานประชุมวิชาการของคณะฯ ผ่าน Line บนมือถือ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

 

งานประชุมที่จะมาถึง

21-22 มิถุนายน 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ครั้งที่ 2  -  ดูรายละเอียด   

5-6 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ  -  ดูรายละเอียด   

18-20กรกฎาคม 2561
Pharmacy Review and Update Series 2018 : Pain and Palliative Care Management  -  ดูรายละเอียด   

24-25 กรกฎาคม 2561
การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)  -  ดูรายละเอียด   

8-10 สิงหาคม 2561
การประชุมวิชาเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 (เภสัชกรรมเทคโนโลยี, เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร, และเภสัชกรรมคลินิก) เรื่อง เภสัชกรรมกับผู้สูงอายุ  -  ดูรายละเอียด   

7 กันยายน 2561
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3 Innovative and Collaborative Researches in Pharmaceutical Chemistry  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service