เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ (HPLC)

อ่านแล้ว 561 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5-8 มีนาคม 2561  
เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและฝึกอบรมด้านเภสัชวิเคราะห์ (Center of Innovation and Training in Pharmaceutical Analysis) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันที่มีการใช้เทคนิคใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างผู้ปฏิบัติงานใหม่ซึ่งเป็นที่ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 1 นาทีที่แล้ว
ยาต้านมะเร็ง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service