เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านแล้ว 239 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560  
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน จาก College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับงานเลี้ยงดังกล่าวนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในงานเลี้ยงและกล่าวแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิคและก่อคุณูปการแก่แวดวงเภสัชกรรมคลินิคในประเทศไทย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แก้วมังกร 22 วินาทีที่แล้ว
ยาต้านมะเร็ง 24 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 33 วินาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service