เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


พิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านแล้ว 244 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี สำหรับในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งหมด 7 ท่าน โดยผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ คือ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน จาก College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิคและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมา

ในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมแสดงความยินดี โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล เป็นผู้ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเชิญผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับมอบครุยวิทยฐานะ โดย ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 3 วินาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service