เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

อ่านแล้ว 355 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ หอประชุม 206 อาคารราชรัตน์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธี และได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service