เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


พิธีมอบทุนการศึกษา Daewoong Foundation 2016

อ่านแล้ว 291 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560  
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูทิคอล จำกัด แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 5 จำนวน 10 ทุน และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 10 ทุน โดยมี อาจารย์ ดร. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service