เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการอบรม “ทำงานประจำให้กลายเป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader”

อ่านแล้ว 326 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “ทำงานประจำให้กลายเป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader” ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ โดยมีการอบรมหลักสูตร “ทำงานประจำให้เป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader” ในโครงการผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (ภายใต้โครงการ เภสัชมหิดล พัฒนาคน พัฒนางาน: โครงการต่อเนื่องปีที่ 5)
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
1. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
2. ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
3. ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
4. อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 1 ช.ม.ที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service