เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการอบรม “ทำงานประจำให้กลายเป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader”

อ่านแล้ว 362 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “ทำงานประจำให้กลายเป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader” ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ โดยมีการอบรมหลักสูตร “ทำงานประจำให้เป็นผลงานวิจัย” (Routine to Research: R2R) และ “เขียนบทความวิชาการอย่างไร ให้โดนใจ Reader” ในโครงการผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (ภายใต้โครงการ เภสัชมหิดล พัฒนาคน พัฒนางาน: โครงการต่อเนื่องปีที่ 5)
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
1. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
2. ผศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
3. ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
4. อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service