เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

อ่านแล้ว 285 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้อง 206 อาคารราชรัตน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service